Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Vi syns i Dagens Industri idag!

”Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik”

– Nu hoppas vi att staten vill slå följe med oss!

Läs hela artikeln på Dagens Industri

Sveriges industri är en samhällsbärare som finansierar stora delar av den gemensamma välfärden. Nu hoppas vi att staten vill slå följe med oss skriver en rad företrädare från flera teknik- och elektronikföretag.

Världen befinner sig mitt i en teknikrevolution. Ibland är det svårt att hålla räkningen på alla rubriker om nya genombrott för AI-lösningar, hållbar energi, elfordon, försvarssystem och medicinteknik. Svenska företag som bygger på elektronik omsätter idag över tusen miljarder kronor och sysselsätter omkring 300 000 anställda.

EU har inte missat teknikracet. Genom partnerskapsprogrammet Chips Joint Undertaking verkar unionen för att öka Europas innovationshöjd för halvledare och elektroniska system. Sveriges medverkan finansieras till 50 procent av deltagande företag, 25 procent av EU och 25 procent av innovationsmyndigheten Vinnova. 

Problemet är att regeringen har snålat med resurserna till Vinnova. Det gör att många svenska företag som vill delta i Chips Joint Undertaking riskerar att få nobben. För att möta den kraft som finns i teknikintensiva branscher måste anslagen till partnerskapsprogrammet åtminstone dubbleras. Det kräver att staten skjuter till pengar.

Egentligen borde det här vara en no-brainer. Elektroniska komponenter och inbyggda system är en livsnerv i svensk industri. De EU-pengar som betalar en fjärdedel av Chips Joint Undertaking är i grunden också svenska skattemedel. Ju mer regeringen investerar i partnerskapsprogrammet, desto större del av Sveriges EU-avgift får vi tillbaka.

Sverige är dragloket i EU:s elektronikindustri. Våra universitet levererar banbrytande forskning. Skattepengar som satsas på Chips Joint Undertaking kommer att ge flerfaldig återbetalning i form av jobbtillfällen, klimatsmarta lösningar och tillväxt. Risken är låg och avkastningen hög. Att spara på innovation är kapitalförstöring.

Näringslivets kritik är inte okänd för regeringen. Tunga aktörer som Volvo Cars, Northvolt, Ericsson och AFRY har gemensamt lämnat in en skrivelse till energi- och näringsminister Ebba Busch och till andra berörda ministrar. Företagen uppmanar regeringen att höja anslagen till innovation och elektronik. Svaret har dock uteblivet. 

Samtidigt gör Vinnova vad de kan inom ramen för sin komprimerade budget. Ett svenskt kompetenscenter för halvledare är under planering. Det är ett positivt initiativ, men riskerar att bli en förgävesinvestering om stora delar av industrin aldrig får chans att dra nytta av utvecklingen. Staten behöver en innovationspolitik som hänger ihop.

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara klimatomställningen behöver fokusen ligga på modern teknik. Att satsa på elektronik är att välja en morgondag med fler jobb och bättre förutsättningar att hantera oförutsedda utmaningar.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.