Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Strategiskt innovationsprogram

Vi är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Läs mer hos Vinnova

Samverkan

Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas därmed förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet.

Industriland i världsklass

Sverige är ett industriland i världsklass. En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. De ingår i allt fler samman­hang och utgör en allt större och viktigare andel i pro­dukter och produktionssystem i olika branscher. Därmed ökar marknaden.
Sverige har över 3 600 elektronikföretag som omsätter
213 miljarder kr och sysselsätter drygt 67 000 svenskar.

Våra tre fokusområden

För att Sverige ska klara att vara kon­kurrenskraftiga på elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar.
Läs mer om våra fokusområden

Värdekedja

Spetsområden

Kompetens försörjning

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.
Programmet Smartare Elektroniksystem finns hos föreningen Teknikföretagen i Sverige.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.