Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Skapa säkrare kompetensförsörjning

För att stärka innovationskraft, konkurrenskraft och tillväxt både nationellt och internationellt behöver företag inom svensk industri säkra kompetensförsörjningen och bibehålla en kvalificerad arbetskraft i Sverige.
Det gör vi genom att:
  • Få sökanden till tekniska utbildningsnivåer
  • Koppla samman utbildnings innehåll och industriella behov
  • Behålla kvalificerad arbetskraft i Sverige
fortbildning kurser och utbildning
Kompetensförsörjning är ett av våra tre fokusområden.
Läs mer om våra fokusområden

Attraktionskraft

Projektet Attraktionskraft har som övergripande mål att öka andelen elever som till gymnasiet väljer program som är relevanta för en framtida anställning i elektronikbranschen.

Fortbildning

Duktiga programmerare går att hitta, men de kommer sakna företagsspecifika kunskaper. Att ge existerande medarbetare lämplig fortbildning kan vara avgörande.

nta

NTA Projektet

Smartare elektroniksystem vill synliggöra och öka intresset för elektronik och programmering i grundskolan. Det handlar om att påvisa elektronikens möjligheter till lösning.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.