Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

GDPR hos Smartare Elektroniksystem

Vi är angelägna om att informera dig om de senaste förändringarna i dataskyddslagstiftningen och hur de påverkar ditt besök på vår webbplats. EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och är utformad för att ge användare ökad kontroll över sina personuppgifter. Som ansvariga för dina personuppgifter vidtar vi viktiga åtgärder för att skydda din integritet och säkerhet. Nedan följer några viktiga punkter att vara medveten om när det gäller hanteringen av personuppgifter på vår hemsida.

Tydlig och transparent information

Vi strävar efter att ge dig tydlig och transparent information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi gör det. Genom vår integritetspolicy förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har som användare.

Samtycke

En av de viktigaste principerna inom GDPR är att samtycke till insamling och användning av personuppgifter ska vara frivilligt och specifikt. Vi ser till att be om ditt samtycke på ett tydligt och entydigt sätt innan vi samlar in några personuppgifter.

Datainsamling

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster eller förbättra din upplevelse på vår hemsida. Vi ser till att dessa uppgifter är korrekta, aktuella och relevanta för det syfte de samlas in.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk eller förlust. Vi använder säkra tekniska lösningar och följer bästa praxis för att säkerställa att dina uppgifter är säkra hos oss.

Delning av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter i de fall det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om vi har ditt uttryckliga samtycke. Vi ser alltid till att det finns adekvata skyddsåtgärder på plats för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt av mottagaren.

Rättigheter för användare

Enligt GDPR har du som användare rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, att begära rättelse av felaktiga uppgifter, att invända mot viss typ av behandling och att begära radering av dina uppgifter i vissa fall. Vi strävar efter att göra dessa rättigheter lättillgängliga för dig och kommer att svara på dina förfrågningar in

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.