Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Krav på utveckling för att bibehålla konkurrenskraft även i framtiden

Inom i stort sett alla områden där man är beroende av avancerad teknik finns svenska (eller ursprungligen svenska) företag i den absoluta världstoppen. För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara kon­kurrenskraftiga på smarta elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar.

Kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna

 • Kunskapsöverföring
 • Större samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan
 • Ställer nya krav på:
  » Överblick
  » Beställarkompetens
  » Kommunikation
  » Kommersialisering

Bibehålla och utveckla svenska spetsområden

 • Mikro- & nanoelektronik 
 • Tryckt elektronik 
 • Kraftelektronik 
 • Fotonik 
 • Antenn, mikrovåg- och terahertz 
 • Sensorer 
 • Inbyggda system 
 • Byggsätt
 • Tillförlitlighet
 • Avancerad produktionsteknik

Skapa säkrare kompetensförsörjning

 • Få sökanden till tekniska utbildningsnivåer
 • Koppla samman utbildnings innehåll och industriella behov
 • Behålla kvalificerad arbetskraft i Sverige

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.