Postadress

Smartare Elektroniksystem
Teknikföretagen
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress Storgatan 5

Kontakta oss

Maria Månsson

Maria Månsson
Biträdande programchef
(fokusområden: värdekedjor och handboksprojekt)

maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Porträtt

Mark Smith
Professor, Projektledare Kompetensförsörjning och Utbildning

mark.smith@smartareelektroniksystem.se

Porträtt

Susanne Johansson
Kommunikatör

susanne.johansson@smartareelektroniksystem.se