Telefon

0706-96 36 17

E-post

Postadress

Smartare Elektroniksystem
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5

Magnus Svensson

Programchef

+46 706-96 36 17

magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se

Thorbjörn Ebefors

Biträdande programchef

Thorbjorn.Ebefors@smartareelektroniksystem.se

Anders Martinsen

Projektledare

+46 21-10 31 07

anders.martinsen@smartareelektroniksystem.se

Therese Forsén

Kommunikatör

+46 72 229 83 29

therese.forsen@smartareelektroniksystem.se