Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Hjälp elektronikbranschen framåt! – Enkätundersökning

Din erfarenhet och åsikt är viktig för branschens framtid

Delta i vår undersökning. Insikterna kommer att användas som underlag för att stötta elektronikbranschen.

Syftet med undersökningen är att agera underlag till en branschanalys av elektronikbranschen med ett särskilt fokus på analys av företags värdekedjor. Insikterna från branschanalysen kommer att användas som underlag för att stötta elektronikbranschen med dess möjligheter och utmaningar, samt användas för policypåverkan. 

Vi värdesätter er expertis och engagemang, och ditt företags perspektiv samt insikter är av stort värde för oss. Er medverkan kommer att vara anonym och informationen kommer att presenteras på aggregerad nivå.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.