Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

MÖJLIGHETER MED INTERNATIONELL SAMVERKAN 2021

Vi har precis firat Alla hjärtans dag och i år med särskild omtanke om oss alla som på ett eller annat sätt drabbats av Corona-pandemin.
För egen del är det precis ett år sedan jag var utomlands på ECSEL Italys elektronikdagar i Rom där jag själv troligen smittades av Covid-19.

Nu tar vi nya tag och fortsätter att stärka upp den internationella närvaron för en än starkare svensk elektronikindustri genom det stöd som Smartare elektroniksystem ger till svenska deltagare som söker internationella samarbeten och där jag är ansvarig att hålla ihop trådarna kring de internationella insatserna som programkontoret gör.

Några highlights, strax innan jul beslutade EU kommissionen om budgeten för det nya sju-åriga ramprogrammet Horizon Europe (HEU) som pågår 2021-27 och ersätter det nu avslutade Horizon 2020. En viktig projektfinansieringskälla för svenska elektronikbranschen. Den slutliga överenskomna budgeten för Horizon Europe är 95,5 miljarder euro, i löpande priser, som inkluderar 4 miljarder euro som nyligen beslutades i ett kompromissavtal med medlemsstaterna och 5 miljarder euro kommer från EU:s nya COVID-stimulansfond, detta blir därmed världens största forsknings & innovationsprogram. Den 10:e februari hade sex svenska myndigheter, med Vinnova i spetsen, en digital heldag med svenska lanseringen av Horizon Europe (HEU) där Smartare elektroniksystem deltog.
Få mer information och se den inspelade versionen här: Horisont Europe.

Även andra för elektronikindustrin relevanta Internationella program så som EUREKA kluster och Eurostars-3 för små och medelstora bolag, samt elektronik industri PPP (public privat partnership) program ECSEL som övergår i KDT (Key digital Technologies) kommer alla att komma ut i ny modernare tappning med nya utlysningar efter halvårsskiftet. SES SIPen följer noggrant dessa processer där det formella beslutet väntas i vår om det svenska deltagandet i såväl EUREKA-3 och KDT. Även EIC (European Innovation Council) och EIT (The European Institute of Innovation & Technology) programmen som stöttar flertalet svenska elektronikprojekt har knutits närmare varandra och kommer ge ytterligare nya möjligheter för svenska elektronikprojekt som vill samverka internationellt med möjlighet att söka mer omfattande projektfinansiering än vad som är möjligt i SES SIPens utlysningar.

Nyheter inom EIC och EIT inför 2021:
För att nå synergieffekter har de två EU programmen EIC (European Innovation Council) och EIT (The European Institute of Innovation & Technology) knutits närmare varandra vilket förhoppningsvis kommer ge ytterligare nya möjligheter för svensk elektronikindustri att stärkas genom internationell samverkan.

EITs Digital (med Sverige-kontor i Kista) och KIC Energy samt EIT Health har stöttat flertal svenska elektronikbolag genom åren. Nu sker ett närmare samarbete med EIC vilket ger nya möjligheter. EIT föreslås få en budget om 3 miljarder Euro för 2021-2027 vilket Sveriges regering står bakom.
Till start-up företag och forskare kommer EIC att under 2021 allokerar mer än 1,5 miljarder euro genom sk ”bottom-up” utlysningar och nio nya innovationsutmaningar, enligt ett läckt utkast till programmet, som vi på programkontoret fått del av förra månaden. Tillkommer möjlighet att få riskkapital finansiering. Accelerator-finansieringssystemet (fd SME Instrument) för start-up och SME bolag kommer att ta upp större delen av pengarna, nästan 602 miljoner Euro, medan 507 miljoner euro kommer att ägnas åt utmaningsstyrda riktade utlysningar.
Det kommer att finnas två deadline-datum 2021 för SME företag som har möjlighet att söka projektfinansiering den 9 juni och 6 oktober. För båda utlysningarna måste intresserade företag först skicka in korta ansökningar och presentera sin innovations & affärsidé och, om man lyckas, kommer man att bli inbjuden att skicka in en längre fullständig ansökan. Programkontoret på Smartare elektroniksystem liksom Vinnovas och Tillväxtverkets stöd inom EU SME kontoret kan bistå med råd för de bolag som är intresserade att söka.
Samma tidsfrister och pitchningsprocess gäller två Accelerator-utmaningar, inom strategisk hälso- och digital teknik, samt innovationer inom green deal avseende den ekonomiska återhämtningen efter Corona-pandemin.
Detta kommer vi berätta mer om i ett webinar som vi ordnar med vår syster SIP SIO Grafen och Vinnova den 24e februari.

Pga. rådande pandemin och reseförbuden vi har så är de fysiska eventen för internationellsamverkan nu under 2021 framflyttade eller omstöpta till digitala events. Exempelvis de olika Eureka / Eurostars days konferenserna och Innovation week, med Österrike som är värd, där Smartare elektroniksystem tänkt delta i. Det troliga är att tidigast i höst kan internationella event som vi bevakar och deltar i att komma igång som hybrid event med både online access, men där det förhoppningsvis också ges möjlighet att börja resa, träffas och nätverka i mindre omfattning. Den årliga IoT week planeras att ordnas i Dublin i månadsskiftet augusti-september och vi planerar att likt 2018-2019 ordna en svensk industridelegation till EFECS -konferensen som i år hålls i november i Amsterdam för att skapa nya projekt och affärsmöjligheter.

Vi ser nu resultaten av den internationaliseringssatsning som SIPen inledde 2018 efter tre-års utvärderingen och som nu under förra årets sex-års utvärdering fick många lovord av experterna som utvärderade vårt program. Detta var en av flera anledningar att SES SIPen fått den glädjande rekommendationen om en tre-årig fortsättning.
Exempelvis kunde vi glädjande se att det blev fler än någonsin tidigare svenska deltagare i EUREKA Europides-2/Penta (E2/P) projekt som beviljats projektmedel och som startar upp sina projekt nu i början av 2021. Från att E2/P programmet tidigare knappt rönt något intresse bland svenska organisationer var Sverige 2020 de 4:e mest aktiva landet med ansökningar utav de 19 som deltar i EUREKAs E2/P. Första steget i två-stegs ansökningsförfarandet i 2021 års E2/P utlysning stänger om bara en vecka, den 26:e februari. Mer information hittar ni här.
Senare i vår kommer också Eureka-utlysningar inom AI och Green deal kring energi och klimatrelevanta teknikprojekt.
I den sista ECSEL utlysningen från september 2020 med EU beslut innan jul har sex svenska projekt med 19 stycken svenska organisationer fått besked om att de fått klart med första beslut om EU bidrag (sk grant invitation) och just nu analyserar Vinnova vilka projekt som skall få svensk medfinansiering där en utökad svensk budget behövs. Det rör sig om stora projekt och de svenska organisationerna i dessa sex projekt äskar om bidrag runt 150 miljoner kronor från såväl ECSELs EU budget som från Vinnova. Det är med glädje vi ser att intresset bland svenska företag ökar år för år att delta i ECSEL projekt, och i år är det två projekt av de som beviljats som har svenska projektkoordinatorer. Vi hoppas denna trend fortsätter också när ECSEL övergår till Key Digital Technologies (KDT) under 2021.

När många event, med framgång, ställts om till digitala har vi inom Smartare elektroniksystem också ställt om våra egna event. Vi har även deltagit på digitala EFECS konferens i november 2020 och nu för en månad sedan representerade vi Svensk Elektronik och bistod företag att hitta nya samarbetspartners på ECS Brokerage (Electronic Component & Systems) likt vi gjort sedan 2018. I år med över 600 deltagare och många intressanta projekt pitchar med anknytning till Sverige.

Ta hand om er, njut den härliga vintern vi har fått och passa på att utnyttja alla möjligheter det nya året för med sig kring internationell samverkan. Tillsammans med andra blir vi starkare !

Thorbjörn “TOBY” Ebefors, bitr. programchef och Internationaliseringsansvarig
Smartare elektroniksystem

[email protected]

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.