Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

De osynliga möjliggörarna har plötsligt blivit synliga

Nu har det plötsligt ändrats. Halvledarbrist eller komponentbrist har varit rubriker i så gott som alla nyhetskanaler, dagstidningar och magasin med teknikanknytning. Den senaste tiden har det väl knappast undgått någon hur viktiga elektronikkomponenterna och elektroniksystemen är för Sverige och svenska företag. Fler än 300 000 människor arbetar i drygt 11 000 företag som antingen framställer elektroniksystem eller tillverkar produkter som innehåller elektroniksystem(1). Det är för dessa företag uteblivna leveranser först märks. Sedan finns företag som är beroende av elektroniksystem för att framställa sina produkter och tjänster, de är fler än 15 000.

I Sverige finns nischade företag som tillverkar avancerade elektronik- och fotonikkomponenter men vi saknar tillverkare av halvledare i stor skala. Vi har etablerade företag och många nystartade företag, flera som har sökt och några som fått projekt beviljade inom Smartare elektroniksystem, som designar avancerade elektroniksystem för framtidens produkter.  De behöver etablera samarbeten med tillverkare. På europeisk nivå finns halvledartillverkare, även om vi saknar riktigt stora volymtillverkare. Flera initiativ finns också för att stärka Europas position på området. Ett exempel som har startat för att stärka Europas värdekedja för elektronik och inbyggda system är ett så kallat IPCEI (Important Projects of Common European Interest), läs mer här.

En viktig väg till samarbeten mellan svenska och europeiska företag har funnits via EUs forsknings- och innovationsprogram och Smartare elektroniksystem har genom sitt internationaliseringsarbete visat vägen för svenska företag. Vårt fokus har legat på de för elektronikbranschen viktigaste samverkansmöjligheterna som funnits inom ECSEL JU och Eureka klustren Euripides och Penta. Det är program som möjliggjort för svenska företag att etablera samarbeten och skapa europeiska värdekedjor. De globala värdekedjorna har den senaste tiden visat sig osäkra och det kan finnas en fördel i att skaffa sig affärsrelationer på närmare håll. EUs nya långtidsbudget har dock medfört en del förändringar. Eureka klustren förändras, Penta och Euripides slås mer eller mindre samman och bildar Xecs vilket Vinnova glädjande nog meddelat att de stödjer.  Partnerskapsprogrammet ECSEL JU avslutas och ett nytt, KDT eller Key Digital Technologies startar upp. Just nu saknas besked om Sverige kommer att delta. Sveriges beroende av elektroniksystem har tydligt exponerats den senaste tiden och Svenska företag måste nu ges bästa möjliga förutsättningar för att samverka med europeiska företag inom områden som elektronik, fotonik och smarta system. Det är därför nödvändigt att Sverige snarast beslutar om deltagande i det Europeiska partnerskapsprogrammet KDT (Key Digital Technologies, en fortsättning på ECSEL JU).

Magnus Svensson
Programchef Smartare elektroniksystem

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.