Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Smartare Produktionslyftet – för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Innovationsprogrammet Smartare Elektronik och branschorganisationen Svensk Elektronik har gemensamt ett samarbete med Produktionslyftet för att öka små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om.

Få stöd att utveckla din verksamhet

Vi lever i en föränderlig värld med stora geopolitiska förändringar och hållbarhetsutmaningar som påverkar företags möjligheter och konkurrenskraft.
För små och medelstora tillverkare i elektronikindustrin erbjuder vi ett antal kostnadsfria insatser.
En förutsättning är att du som deltar vill medverka i gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.
Frågor och intresseanmälan
Kontakta Annika Nilsson, 070-780 60 89 eller [email protected].

Rekommendationer från branschkollegor

”För oss handlade Produktionslyftet om att etablera en gemensam värdegrund och målbild. När vi väl var överens om vad vi ville och vad som är viktigt för oss, så blev det också enklare att prata med varandra och vara tydligare mot kunder och leverantörer. Vi har ökat engagemanget bland våra medarbetare, men framför allt talar vi nu med en och samma röst.

Lagerhanteringen är ett exempel på en utmaning som jag tror de flesta företag i elektronikindustrin upplever. Komponenter köps in i stora kvantiteter, samtidigt som volymerna i produktionen kan vara små. Produktionslyftet har hjälpt oss att skapa en medvetenhet om var utmaningarna finns. Det kanske inte går att hitta snabba lösningar, men med ökad förståelse är det möjligt att jobba med sina problem och hitta metoder att hantera dem.”

Mikael Joki är vd på EEPAB och deltog i Produktionslyftet 2008 och 2019. Han är
också styrelseledamot i Smartare Elektroniksystem.

Ta del av andras erfarenheter

Produktionslyftet har sedan starten 2007 samarbetat med ett stort antal industriföretag i omfattande utvecklingsprogram. Flera av dessa företag finns inom elektronikindustrin, här är två exempel.

Deltanordic
En intern Lean-utbildning blev startskottet för DeltaNordics förändrings resa som tog företaget genom Produktionslyftet. De fortsätter nu att lära och tillvarata den potential som finns i medarbetarnas engagemang för att hela tiden ligga ett snäpp före konkurrenterna.
Vill du veta mer?
Marcus Edholm
COO DeltaNordic
[email protected]
LEAB
Lövånger Elektronik (LEAB) deltog i Produktionslyftet under 2009-2010 och har fokuserat på att hantera sin stora produktflora på ett effektivt och lönsamt sätt. De arbetade fram flera smarta arbetssätt som har implementerats och utvecklats vidare.
Vill du veta mer?
Mattias Eldborn
Teknikchef på LEAB
[email protected]

Varför gör vi det här?

Elektroniksystem har en avgörande roll när den svenska industrin ställer om för att lösa utmaningar inom bland annat hållbarhet, men även för att möta global konkurrens och ett osäkert omvärldsläge.
I ett samarbetsprojekt finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas erbjuder vi:
  • Direkt nytta genom Produktionslyftets nationella struktur och arbetssätt för att inspirera och coacha företag i förändringsarbete.
  • Gemensamt lärande kring arbetssätt och behov inom elektronikindustrin mellan deltagande företag.
  • Förberedelse för framtida satsningar med uppskalning av verifierade arbetssätt.
Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.
Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram inom ramen för Vinnova, Formas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Programmets mål är att stödja den svenska industrin för hållbar utveckling och konkurrenskraft.
Svensk Elektronik är Sveriges ledande branschorganisation för tillverkare, utvecklare och leverantörer inom elektronik. Våra medlemsföretag utgör tillsammans landets största nätverk inom elektronikindustrin och bildar branschens viktigaste mötesplats för samverkan och affärer.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.