Internationella utlysningar

Fast Track to Innovation

För internationell samverkan med större företag finns möjligheten att söka samverkansprojekt inom FTI-FastTrack To Innovation programmet. Mer info: https://www.clustercollaboration.eu/open-calls/fast-track-innovation-fti-call-proposals

Kommande  deadlines för FTI ansökningar under 2020 är i 9 juni och  27 oktober

För mer detaljerad information, dokument och deadlines för utlysningarna under 2020 hänvisar vi till:  Horizon 2020 Funding and Tenders Portal.

För tips om EU H2020 projekt ansökningar och mer information om hur man går tillväga kontakta gärna EEN/EUSME supportkontoren runt om i Sverige. De har fått en ny uppdaterad hemsida: http://eusme.se/

Om ni är ett SME bolag med en banbrytande ny produkt lämpad för EIC Accelerator projekt finns möjlighet att också söka bidrag upp till 150 tkr för att utarbeta en vinnande SME-Fas-2 ansökan från Västra Götalandsregionen.
Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur mycket pengar man kan söka:

EU SME Support

EU-kortet via Västa Götalandsregionen

Nationella utlysningar