Internationella utlysningar

SmartEEs2

Internationell utlysning inom EUs H2020 för företag inom trycktelektronik, smarta byggsätt och produktions ramp-up för flexibel & bärbar-elektronik (FWE) som vill göra tillämpade experiment (sk AEs).

SmartEEs2 har ytterligare tre utlysningar under 2021 enligt:

SmartEEs2, a European acceleration program, is organizing an open Call for Application Experiments with the objective of providing support to Innovative Companies to digitalise their businesses and access new markets by integrating Flexible and Wearable Electronics (FWE) into advanced products / series of products and services. The Call will be open from March 2020 to September 2021 and applicants will be able to apply anytime. Any submitted proposal will be evaluated in the nearest cut-off (deadline: 17:00 CET).

CUT-OFF DATES
1st Cut-off 05/06/2020
2nd Cut-off 23/09/2020
3rd Cut-off 15/01/2021
4th Cut-off 07/05/2021
5th Cut-off 31/08/2021

Before applying, please ready carefully the Call documents from the link: https://smartees.eu/open-call
https://smartees.eu/

Eurostars extra utlysning

Nu är det klart att Eurostars kör en extra utlysning som stänger 4 februari. Det är ett 50%-igt bidrag på upp till ca 3 MSEK/partner för minst två företag i två länder för att utveckla en innovation. Den skall lanseras på marknaden inom två år efter projektslut. Förutom Smartare elektroniksystems programkontor kan även EEN och EU SME supportkontor bistå med kontakter och råd kring Eurostars projekt och ansökningsförfarandet.

Stänger 4 februari 2021.

Mer info om utlysningen hittar du här.

https://www.vinnova.se/e/eurostars-2-medfinansiering/eurostars-var-2021/

https://www.eurekanetwork.org/countries/sweden/eurostars/

EUREKA-kluster medfinansiering:
EUREKA EURIPIDES² Call 2021 – Internationella samverkansprojekt inom smarta elektroniksystem

EURIPIDES² är ett innovationskluster för smarta elektroniksystem. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES², ett internationellt innovationskluster för smart elektronik men man kan söka med internationella partners från tex Tyskland, Holland, Frankrike mfl länder som får medfinansiering under PENTA klustret för mikroelektronik. 2021 års utlysning är ett sk ”joint call” mellan dessa båda kluster som möjliggör samarbeta med fler länder (totalt 19 st inkl Korea, Kanada, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet mfl utanför EU) då båda klustren kan ”labela” ansökan för nationell medfinansiering.

Tidplan från projekt idé, brokerage nätverkande, projekt outline (PO), Fullständig ansökan (FPP) och beslut och betalning av bidrag:

EU post H2020 (Horizon 2020) och status för nya Horizon Europe (HEU) ramprogrammet:

Vi följer noggrant det nya 9:e ramprogrammet inom EU kallat Horizon Europe (HEU) för perioden 2021-27. Mer information kommer men glädjande verkar det som en ny budget för 2021 är på gång och en långsiktig 2021-27 års budget snart formellt kan beslutas i parlamentet men Corona pandemin fördröjer vissa beslut.

Europeiska rådets har föreslagit en intern uppdelningen av Horizon Europe-budgeten, som också inkluderar de medel som tilldelats programmet från EU: s återhämtningssystem som kallas Next Generation EU (NGEU) och bestämmelser om internationellt samarbete och synergier med andra EU-finansieringsprogram. Europaparlamentet har nu att slutföra förhandlingarna, med målet att snabbt anta Horisont Europa (HEU) -paketet i slutet av 2020.

Prel tidplan för första utlysningarna från HEU arbetsprogrammet

Horizon Europes arbetsprogramdelar (Workpackages) har utarbetats under framförallt Q3 2020 och detta arbete fortsätter under hösten. Arbetsprogrammet innehåller förslag till de första utlysningarna som är öppna 2021 och 2022. Utan ytterligare förseningar i förhandlingarna pga Covid-19 kan vi förvänta oss att godkännanden kommer att ske sent 2020.

Det finns redan några vägledande tidsplaner för det första arbetsprogrammet för Horizon Europe som ger oss idéer om hur de första utlysningarna planeras och hur man ska börja förbereda sina projektideer för HEU projektansökningar. Tidsplanen är tänkt att göra det möjligt för kommissionen att slutföra det första arbetsprogrammet för Horizon Europe 2021-2022 före slutet av februari 2021. Detta innebär att arbetsprogrammet kan antas formellt i början av mars 2021 och den första utlysningen kan förväntas därefter. Med det vägledande tidsschemat kan vi förvänta oss att de första utlysnings tidsfristerna kommer att vara tidigt på sommaren 2021.

Länkar för mer information:

Nationella utlysningar

Vad kan ni söka för?
Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Vem kan söka?
Små, nystartade företag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst.

Hur mycket kan ni söka?
I detta steg kan ni söka 300 000 kronor med möjlighet att senare söka Steg-2 steg om 900 000 kr.

Innovativa Startups (ISU) steg 1 och 2 våren 2021

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad, vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och har en skalbar affärsmodell? I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups vara något för er.

Sista ansökningsdag:
19  JAN  2021 kl 14:00 (steg-1)

16 MAR 2021 kl 14:00 (steg-2 vilket riktar sig enbart till de nystartade småföretag som slutrapporterat sitt steg 1-projekt).

Läs mer här!

Alla Vinnovas aktuella erbjudanden och andra SIPars öppna utlysningar hittar ni här.

Tips:

FFI programmets utlysningar inom Elektronik, mjukvara och kommunikation –2020 års utlysning stänger den 8 DEC 2020 kl 14:00 och 2021 års utlysningar planeras öppnas i april respektive sept 2021.

–  SIPen för Metalliska material: 2021 års utlysning om Metalliska material för det elektrifierade samhället med deadline 28 JAN 2021 kl 14:00 för projekt som adresserar utmaningar som kan mötas med metalliska material och som ligger inom något (eller flera) av följande applikationsområden:
1. Drivlina och transmissioner
2. Elektriska maskiner
3. Elektrisk värmning
4. Generering av elektricitet
5. Lagring (kemisk, termisk eller annan) av elektrisk energi
6. Personsäkerhet