Internationella utlysningar

Projekt med Frankrike/Tyskland inom hälsa, industri och mobilitet

Erbjudandet gäller förberedelseprojekt för att koordinera, förbereda och stärka en ansökan till en Horisont Europa utlysning för ett forsknings- och innovationsprojekt inom området hälsa, industri eller mobilitet tillsammans med franska och/eller tyska aktörer. Svensk akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor idéburna organisationer eller företag som planerar att delta i en internationell ansökan inom hälsa, industri eller mobilitet kan söka upp till 1 000 000 kr för projekt som löper upp till 12 månader.

Läs mer här! 

Innovativa Impact Startups höst 2022

I det här erbjudandet vill vi stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Läs mer här! 

EUREKA ITEA Call 2022 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

ITEA är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster.

Läs mer här! 

EUREKA Xecs Call 2023 – Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation

Med det här erbjudandet vill man stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan beröra en rad applikationer från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration.

Läs mer här! 

Informationsmöte 19 oktober – hur du söker pengar från EU-fonden CEF2 Digital

Det finns EU-pengar att söka för projekt inom digital infrastruktur.
Välkommen till informationsmöte om EU-fonden, CEF2 Digital och 2022 års utlysning.

Läs mer här! 

Nationella utlysningar

Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar – hösten 2022

I det här erbjudandet finansierar vi tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

Läs mer här! 

Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Läs mer här! 

Quantum Sweden Genomförbarhetsstudier 2022

Med det här erbjudandet vill vi stödja förstudier som leder till en efterföljande svensk plattform för hållbar innovation med kvantteknologi.

Läs mer här! 

Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige.

Läs mer här! 

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

Denna utlysning riktar sig till konsortier som vill utveckla viktiga funktioner och förmågor för att den framtida flygplatsen ska kunna fungera utan direkt mänskligt ingripande. Komplexa system som ska övervakas och styras kräver avancerad digitalisering med någon typ av autonom förmåga.

Läs mer här! 

Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.

Läs mer här! 

Nationella utlysningar

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

Denna utlysning riktar sig till konsortier som vill utveckla viktiga funktioner och förmågor för att den framtida flygplatsen ska kunna fungera utan direkt mänskligt ingripande. Komplexa system som ska övervakas och styras kräver avancerad digitalisering med någon typ av autonom förmåga.

Läs mer här! 

Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.

Läs mer här!