Nationella utlysningar

Dags att söka SSF Industridoktorand 2020

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden och ska resultera i en doktorsexamen. Utlysningen stänger 2 juni

Läs mer här

Vinnova satsar på  innovationer i krisens spår.

Bidrag kan sökas för omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin. Kort om tid till första ansökningstillfället men det finns fler planerade framöver

Sista ansökningsdag: 17 april, 29 maj, 26 juni och 18 september

Läs mer och ansök här

Internationella utlysningar

EUREKA-Cluster AI CALL PROPOSAL SUBMISSION DATE: 15TH JUNE 2020

The EUREKA Clusters CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA 3, and PENTA-EURIPIDES², have perceived a common cross domain interest in developing, adapting and utilising emerging Artificial Intelligence within and across their focus areas. These Clusters, together with a number of EUREKA Public Authorities, are now launching a Call for innovative projects in the AI domain. The aim of this Call is to boost the productivity & competitiveness of European industries through the adoption and use of AI systems and services. Läs mer

 

Inom H2020 programmet:

H2020 SME Instrumentet har blivit EIC Accelerator

SME bolag med banbrytande teknologier.
Från hösten 2019 ersattes det tidigare populära  SME Instrumentet av the EIC Accelerator Pilot– med erbjudande om riskkapital (Equity) investeringar i tillägg till enbart bidrag som tidigare varit fallet.

Detta H2020 program har löpande 4 gånger per år utlysningar av Fas-2 projekt med bidrag mellan 5 och 25 Mkr/företag och utöver det möjlighet att komplettera med riskkapital (Equity) upp till 150 Mkr.
Innovativa små bolag kan nu söka enskilda projekt upp till 175 Mkr (17,5 M€) genom kombinerad bidrag och equity för att snabbare skala upp .
Detta är för projekt nära marknaden som har teknikmognads nivå på 6-8 (9).

Ett flertal svenska SME elektronikbolag har erhållit stöd i storleksordningen 15-25 Mkr/ företag ur föregående SME Instrument program under åren det pågått. https://sme.easme-web.eu/#

EIC Accelerator programmet beskrivs övergripande här.
Kommande  deadlines för EIC Accelerator ansökningar under 2020 är: 19 Maj och slutligen 07 Oktober där EU komissionen avsatt €654 M i budget för bidrag och därutöver tillkommer möjligheten att erhålla riskkapital

Fast Track to Innovation

För internationell samverkan med större företag finns möjligheten att söka samverkansprojekt inom FTI-FastTrack To Innovation programmet. Mer info: https://www.clustercollaboration.eu/open-calls/fast-track-innovation-fti-call-proposals

Kommande  deadlines för FTI ansökningar under 2020 är i 9 Juni och  27 Oktober

För mer detaljerad information, dokument och deadlines för utlysningarna under 2020 hänvisar vi till:  Horizon 2020 Funding and Tenders Portal.

För tips om EU H2020 projekt ansökningar och mer information om hur man går tillväga kontakta gärna EEN/EUSME supportkontoren runt om i Sverige. De har fått en ny uppdaterad hemsida: http://eusme.se/

Om ni är ett SME bolag med en banbrytande ny produkt lämpad för EIC Accelerator projekt finns möjlighet att också söka bidrag upp till 150 tkr för att utarbeta en vinnande SME-Fas-2 ansökan från Västra Götalandsregionen.
Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur mycket pengar man kan söka:

EU SME Support

EU-kortet via Västa Götalandsregionen

EUREKA-EUROSTARS2  för SMEer – 2020 utlysning

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 procent av alla sökande har fått finansiering.

2 utlysningar per år.

Mer information på Vinnova och Eurostars hemsidor:

https://www.vinnova.se/m/eureka/eurostars/

https://www.vinnova.se/e/eurostars-2-medfinansiering/

EUREKA:

EUREKA-PENTA & EURIPIDES² annonserar  2020 års Synkroniserade projekt utlysning

PENTA och EURIPIDES² är EUREKA kluster som möjliggörare av vår Digitala Ekonomi

2020 års synkroniserade EURIPIDES²/PENTA utlysning öppnades i samband med EFECS I Helsingfors den 19 november.
Den 13:e december 2019 höll programkontoret tillsammans med Vinnova och EUREKA klustren ett Webinar för att informera om möjligheterna för smartare elektroniksystems intressenter.
Det inspelade webinariet tillsammans med de presentationer som hölls finns tillgängliga på (ange en epostadress och klicka på registrera): https://register.gotowebinar.com/recording/1909735552731889931

Ansökan sker i två steg där inlämningsdeadline för “project outline” har stängt. Det kan vara svårt att komma in i ett konsortium som redan lämnat in en PO men har ni fått frågan eller av andra anledningar vill söka information inför Full Project Proposal med deadline 20 maj Läs mer här

Och specifikt om de svenska reglerna för att få Nat’l medfinansiering från Vinnova: https://www.vinnova.se/e/eureka-kluster-medfinansiering/eureka-euripides2–smarta-elektroniksystem-2020/

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ICT och ECS inom Horizon 2020

About Horizon 2020 ICT
Digital technologies underpin innovation and competitiveness across private and public sectors and enable scientific progress in all disciplines. The topics addressed cover the ICT technology in a comprehensive way, from key enebling technologies (KETs) such as  micro and nanoelectronics and Silicon Photonics for Digitising European Industry, HPC, Big Data and Cloud, 5G and Next Generation Internet. Pursuing the change initiated under Work Programme 2016-2017, activities will continue to promote more innovation-orientation to ensure that the EU industry remains strong in the core technologies that are at the roots of future value chains.

Through a successful application to the programme, companies can get:

 • €1-5 M for technology and product development
 • IPR – Intellectual Property Rights
 • New partner networks
 • Access to new markets
 • Technology and knowledge transfer

Possibilities with Horizon 2020 ICT
The ICT program offers opportunities for a variety of organisations (SMEs, large companies, public bodies, NGOs) to co-finance development of new technologies or the application of existing technologies in new a context. The applicants must face a technological challenge or address a problem relevant to society. Horizon 2020 ICT co-financing research, development and demonstration activities.

The Horizon 2020 ICT calls during 2020 offered to projects within the following categories (see specific topics below):

 • Technologies for Digitising European Industry
 • European Data Infrastructure: HPC, Big Data and Cloud technologies
 • 5G & Next Generation Internet (NGI)
 • Support to Hubs
 • Cyber Security

​​​​​​ Requirements for Horizon 2020 ICT
There are a number of requirements that need to be met to be considered for Horizon 2020 ICT:

 • Innovation height – the product or technology needs to be novel and solve a European problem
 • Large market potential or great socio-economic impact – minimum € 100 M over 5 years
 • The project requires international collaboration.