Internationella utlysningar

Horisont Europa – fullt av möjligheter

Vi vill tipsa om möjligheterna till att söka internationella projekt i höst genom Horisont Europa (HEU). Det är hög tid att börja planeringsarbetet nu!

De första HEU utlysningarna (calls for proposals) lanseras nu inom kort och kommer att bli presenterade mer i detalj under European Research and Innovation Days  den 23-24 juni, där Smartare elektroniksystems representanter deltar.

Nyligen lanserades Horisont Europas första strategiska plan för år 2021-2024. Mer om kommissionen forsknings- och innovationsprioriteringar för en hållbar framtid finner ni HÄR ! 

Programkontorets internationaliseringsansvarige Thorbjörn Ebefors kan bistå med mer information om möjligheterna inom EU och andra Internationella projekt.

Mer om Horisont Europa ramprogrammet finner ni på Vinnovas hemsida.

Titta särskilt på Vinnovas erbjudande att stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom området Hållbar industri.
Svensk industri har potential att leda omställningen till hållbarhet, både inom och utanför landets gränser. Omställningen kräver insatser som förenar resurser och kompetenser från olika discipliner, teknikområden och kunskapsområden där speciell Elektronik, Komponenter och smarta System (ECS) utgör nyckelteknologier.

Med denna utlysning möjliggörs svenska aktörer att söka finansiering för planeringsprojekt för att omsätta projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till olika utlysningar inom Horisont Europas arbetsprogram.

Vinnova stöttar planeringsprojekt så att svenska aktörer kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar.

Utlysningen öppnar 15 april

Ansökningar bedöms vid tre tillfällen: 17 maj, 15 okt och 30 nov

Läs mer och ansök

Eureka clusters AI call 2021

Benefits of participating in the Eureka Clusters AI Call 2021 include:

  • An expected success rate of 30%
  • A large network of organisations from countries in Europe and beyond (incl. Singapore, South Africa, South Korea and Turkey)

Call opening: 1 March 2021
Submission deadline: 28 June 2021
Participating Eureka Clusters: CELTIC-NEXTEUROGIAITEAPENTAEURIPIDES, and SMART
Open to: Large enterprises, SMEs, Research & Technology Organisations (RTOs), and Academia

LÄS MER HÄR

SmartEEs2

Internationell utlysning inom EUs H2020 för företag inom trycktelektronik, smarta byggsätt och produktions ramp-up för flexibel & bärbar-elektronik (FWE) som vill göra tillämpade experiment (sk AEs).

SmartEEs2 har ytterligare tre utlysningar under 2021 enligt:

SmartEEs2, a European acceleration program, is organizing an open Call for Application Experiments with the objective of providing support to Innovative Companies to digitalise their businesses and access new markets by integrating Flexible and Wearable Electronics (FWE) into advanced products / series of products and services. The Call will be open from March 2020 to September 2021 and applicants will be able to apply anytime. Any submitted proposal will be evaluated in the nearest cut-off (deadline: 17:00 CET).

CUT-OFF DATES
1st Cut-off 05/06/2020
2nd Cut-off 23/09/2020
3rd Cut-off 15/01/2021
4th Cut-off 07/05/2021
5th Cut-off 31/08/2021

Before applying, please ready carefully the Call documents from the link: https://smartees.eu/open-call
https://smartees.eu/

European Innovation Council (EIC)

Europeiska innovationsrådet (EIC) är en nyhet under Horizon Europe och representerar det mest ambitiösa innovationsinitiativet som Europa har tagit, med en budget på 10 miljarder euro för perioden 2021-2027. EIC har ett uppdrag att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande tekniker och störande innovationer. EIC kommer att stödja startups, små och medelstora företag och forskargrupper som utvecklar banbrytande innovationer med hög risk och stor effekt, med särskilt fokus på att skala upp spelförändrande lösningar som bidrar till målen för European Green Deal och återhämtningsplanen för Europa.

Förra veckan deltog Programkontoret i lanseringen av EIC programmet. Efterutsändning av lanseringen finns HÄR! 

De första utlysningarna inom EIC programmet presenterades under lanseringen.

Arbetsprogramet för EIC Pathfinder, Transition och Accelerator finns nu publicerat HÄR! 

Programkontoret kan stötta alla intressenter men för SMEer för diskussion kring framförallt föransökan till Accelerator rekommenderar vi kontakt med EU SME kontoret med stor kompetens om just detta program https://eusme.se/

Nationella utlysningar

Välkommen till FMV:s digitala TechDay

Den 30 mars 2021 genomförs en digital TechDay, med fokus på teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare.

FMV:s pilotprojekt Militärt innovationsprogram ger dig som företagare en unik möjlighet att under dagen få presentera intressanta tekniska idéer och lösningar för relevant personal på FMV och Försvarsmakten.

FMV har medel avsatta för att lägga tre uppdrag, om var och ett cirka 300 000 kronor, för genomförande och leverans under 2021. Uppdraget kan vara en studie, en analys, ett test eller liknande.

Läs mer här

Konceptutveckling av energiinnovationer med affärsfokus

Sista ansöknings dag 2021-03-15

Sök stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer, som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen av ett hållbart nationellt och globalt energisystem.

Läs mer här