Internationella utlysningar

Horisont Europa – fullt av möjligheter

Vi vill tipsa om möjligheterna till att söka internationella projekt i höst genom Horisont Europa (HEU). Det är hög tid att börja planeringsarbetet nu!

De första HEU utlysningarna (calls for proposals) lanseras nu inom kort och kommer att bli presenterade mer i detalj under European Research and Innovation Days  den 23-24 juni, där Smartare elektroniksystems representanter deltar.

Nyligen lanserades Horisont Europas första strategiska plan för år 2021-2024. Mer om kommissionen forsknings- och innovationsprioriteringar för en hållbar framtid finner ni HÄR ! 

Programkontorets internationaliseringsansvarige Thorbjörn Ebefors kan bistå med mer information om möjligheterna inom EU och andra Internationella projekt.

Mer om Horisont Europa ramprogrammet finner ni på Vinnovas hemsida.

Titta särskilt på Vinnovas erbjudande att stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom området Hållbar industri.
Svensk industri har potential att leda omställningen till hållbarhet, både inom och utanför landets gränser. Omställningen kräver insatser som förenar resurser och kompetenser från olika discipliner, teknikområden och kunskapsområden där speciell Elektronik, Komponenter och smarta System (ECS) utgör nyckelteknologier.

Med denna utlysning möjliggörs svenska aktörer att söka finansiering för planeringsprojekt för att omsätta projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till olika utlysningar inom Horisont Europas arbetsprogram.

Vinnova stöttar planeringsprojekt så att svenska aktörer kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar.

Utlysningen öppnade 15 april

Ansökningar bedöms vid tre tillfällen: 17 maj, 15 okt och 30 nov

Läs mer och ansök

Horizon Europe (HEU)

De först HEU utlysningarna har börjat lanserats och är öppna.
Vinnova har ett erbjudande som finansierar svenska aktörer som lämnar in asnöknigar inom HEU

  • Öppnar för ansökan 18 maj 2021

Sista ansökningsdag 11 juni 2021 kl 14:00
(med möjlighet att söka vid flera tillfällen under 2021)   

Eureka clusters AI call 2021

Benefits of participating in the Eureka Clusters AI Call 2021 include:

  • An expected success rate of 30%
  • A large network of organisations from countries in Europe and beyond (incl. Singapore, South Africa, South Korea and Turkey)

Call opening: 1 March 2021
Submission deadline: 28 June 2021
Participating Eureka Clusters: CELTIC-NEXTEUROGIAITEAPENTAEURIPIDES, and SMART
Open to: Large enterprises, SMEs, Research & Technology Organisations (RTOs), and Academia

LÄS MER HÄR

SmartEEs2

Internationell utlysning inom EUs H2020 för företag inom trycktelektronik, smarta byggsätt och produktions ramp-up för flexibel & bärbar-elektronik (FWE) som vill göra tillämpade experiment (sk AEs).

SmartEEs2 har ytterligare tre utlysningar under 2021 enligt:

SmartEEs2, a European acceleration program, is organizing an open Call for Application Experiments with the objective of providing support to Innovative Companies to digitalise their businesses and access new markets by integrating Flexible and Wearable Electronics (FWE) into advanced products / series of products and services. The Call will be open from March 2020 to September 2021 and applicants will be able to apply anytime. Any submitted proposal will be evaluated in the nearest cut-off (deadline: 17:00 CET).

CUT-OFF DATES
1st Cut-off 05/06/2020
2nd Cut-off 23/09/2020
3rd Cut-off 15/01/2021
4th Cut-off 07/05/2021
5th Cut-off 31/08/2021

Before applying, please ready carefully the Call documents from the link: https://smartees.eu/open-call
https://smartees.eu/

European Innovation Council (EIC)

Europeiska innovationsrådet (EIC) är en nyhet under Horizon Europe och representerar det mest ambitiösa innovationsinitiativet som Europa har tagit, med en budget på 10 miljarder euro för perioden 2021-2027. EIC har ett uppdrag att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande tekniker och störande innovationer. EIC kommer att stödja startups, små och medelstora företag och forskargrupper som utvecklar banbrytande innovationer med hög risk och stor effekt, med särskilt fokus på att skala upp spelförändrande lösningar som bidrar till målen för European Green Deal och återhämtningsplanen för Europa.

Förra veckan deltog Programkontoret i lanseringen av EIC programmet. Efterutsändning av lanseringen finns HÄR! 

De första utlysningarna inom EIC programmet presenterades under lanseringen.

Arbetsprogramet för EIC Pathfinder, Transition och Accelerator finns nu publicerat HÄR! 

Programkontoret kan stötta alla intressenter men för SMEer för diskussion kring framförallt föransökan till Accelerator rekommenderar vi kontakt med EU SME kontoret med stor kompetens om just detta program https://eusme.se/

EIC programmet

De första utlysningarna inom EIC programmet har nyligen öppnats för ansökningar från enskilda SMEer. Detta är lämpligt för fortsättning av pågående eller avslutade SES projekt som nått till TRL nivå 5/6 och har någon form av ”deep tech” innovativ lösning.

  • Öppnade för ansökan 08 april 2021
  • Sista ansökningsdag 16 juni 2021 kl 17:00 (med möjlighet att söka vid ytterligare ett tillfälle under 2021 prel. 6/10)
  • Budget 0,5-2,5 M€ per SME i bidrag  med möjlighet till ytterligare 0-15 M€ i VC Equity kompletteringsfinansiering

Nationella utlysningar

Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering

Enskilda aktörer eller konsortier kan söka för att utveckla nya cybersäkerhetslösningar kopplat till implementation av avancerad digitalisering inom industrin

Ansök senast 31 maj eller 30 sepvinnova.se

Avancerad och innovativ digitalisering

Vinnova har ett nytt erbjudande som riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till nästa generations industriella digitala lösningar. Det kan handla om tex. systemlösningar eller komponenter. Projekten förväntas kunna ha en påverkan på något av områdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri.

Vad kan ni söka för?
Forsknings- och innovationsprojekt som är drivna av industriella behov, som genom samverkan utvecklar möjliggörande teknik och förmågor inom något av utlysningens tekniska fokusområden.

Vem kan söka?
Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?
Det går att söka mellan 2 och 10 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 40 miljoner kronor.

En ny utlysning inom programmet Avancerad och innovativ digitalisering kommer följa under hösten 2021, dock inte nödvändigtvis med samma fokusområden.

Läs mer om erbjudandet: Avancerad och innovativ digitalisering
Sista ansökningsdag är den 2 juni 2021.

Kontaktperson:
Staffan Nyström
Utlysningsansvarig, Vinnova
Mejl: staffan.nystrom@vinnova.se

Elektronik, mjukvara och kommunikation -FFI 

Utlysningen söker projekt som ökar kompetens och utveckling i fordonssektorn med hjälp av forskning och innovation inom elektronik, mjukvara eller kommunikation

Ansök senast 8 juniVinnova.se