Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Inom ramen för Innovationsprogrammet Produktion 2030 finns ett ”upskilling”-initiativ som heter Ingenjör 4.0.

utbildning ingenjör 4.0

Ingenjör 4.0 är en unik satsning där 13 svenska högskolor och universitet samverkar för att utveckla korta moduler med aktuellt innehåll som svarar mot den snabba pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallat Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.

För att svensk tillverkningsindustri ska bibehålla sin styrka inom användning av digital teknik i industrin och i teknikforskningen behöver ett omfattande, nationellt, utbud av kvali­ficerade moduler med tillämpningar inom digitalisering i industrin tas fram. Idag satsas stora resurser inom och utanför EU på att höja kunskapsnivån inom industrin för att utnyttja möjligheterna med att införa s.k. Cyberfysiska produktions­system för att skapa en hållbar och ”uppkopplad” industri. En av nyckelförutsättningarna är en ”rätt” utbildad arbetskraft. Utmaningen är att få rätt person, på rätt plats, i rätt tid, och konkurrensen om kompetensen är global. Samtidigt möter Sverige allt större utmaningar för industrins kompetensför­sörjning. Nästan oavsett bransch eller arbetsuppgift behövs färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster. Teknikutveckling inom industrin på områden som till exempel robotik, automation och additiv tillverkning kräver nya produktions­kompetenser. Teknikutvecklingen inom IT-området driver fram behov av helt nya spetskompetenser inom till exempel analys av stora data för att kunna utnyttja möjligheterna till värdeskapande av de datamängder som växer explosionsartat.

Satsningen riktar sig till anställda inom industrin med ingenjörsbak[1]grund samt andra yrkesgrupper som erfarna mekaniker, produktionstekniker med gymnasiekompetens, systemvetare mfl. som vill ta del av kompentensutveckling på högskolenivå parallellt med ordinarie arbete.

Läs mer här: Ingenjör4.0 – Upskilling for future manufacturing (ingenjor40.se)

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.