Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Här är utbildningen med stora anställningsmöjligheter

De viktigaste delarna i vår YH-utbildning är våra två LIA-perioder där de studerande får omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiskt utföranden på en arbetsplats. Många får dessutom anställning hos sina LIA-företag efter avslutad utbildning, berättar Sofia Karlsson, utbildningsansvarig vid Teknikhögskolan i Eskilstuna.

Utbildningen i Eskilstuna har funnits sedan 2018 och består av flertalet kurser framtagna i samverkan med arbetslivet.

Alla kurser är viktiga och skapar en bredd i utbildningen. Förutom matematik och fysik läser studenterna exempelvis ellära kring strömförsörjning och elektronik, fortsätter Sofia Karlsson.

Elektronikingenjör är ett branschöverskridande yrke som finns i nästan alla tekniska branscher, däribland elektronik, elkraft, fordon, IT, kommunikation, försvar, och medicinsk teknik. Tidigare studerande har gått vidare till yrkesroller som elektronikingenjör, mönsterkortskonstruktör och testingenjör. Arbetsuppgifter kan komma att bli projektering, konstruktion, provning, drift och underhåll av elektrotekniska system.

Vill attrahera fler kvinnor och företag

Förutom att delta på mässor och YH-dagar runt om i landet och i närområdet arrangerar skolan digitala informationsmöten och försöker nå nya studenter via Linkedin, Facebook och Instagram.

Vi vill också synliggöras för omställningsorganisationer och gärna attrahera fler tjejer att gå utbildningen. Det är stor brist på elektronikingenjörer inom alla branscher och vi tror att yrkesrollen behöver synliggöras så även kvinnorna hittar till yrket, säger Sofia Karlsson.

Även nya LIA-företag är något skolan arbetar aktivt med för att skapa kontakt med.

Vi vill gärna se fler företag inom elektronik i ledningsgruppen på skolan. LIA-företagen behövs verkligen i utbildningen och företagen behöver våra studerande.

LIA, Lärande i arbetslivet, kan liknas vid en kostnadsfri provanställning och de studerande är försäkrade under hela utbildningen genom Kammarkollegiet – både i Sverige och utomlands.

LIA är en fantastisk rekryteringsväg där både studerande och företag får möjlighet att prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning. Företagen får möjlighet att lära upp den studerande i sina program och rutiner och företagen brukar ofta lära sig och utmanas i andra tankesätt av de studerande också. Företagen får också hjälp i att utföra arbetsuppgifter i form av en extra resurs på arbetsplatsen. LIA är en win-win för båda parter, berättar utbildningsansvarig.

Givande att vara LIA-företag

Det är enkelt att bli ett LIA-företag och därmed en viktig pusselbit i de studerandes utbildning. Företaget utser en handledare som handleder och ansvarar för kontakten med skolan. Handledaren fyller också i en handledarbedömning, som är en del av de betyg den studerande får på sina LIA. Inför LIA-perioden skrivs ett samarbetsavtal. I samarbetsavtalet specificeras tänka arbetsuppgifter och handledaren, den studerande och en representant från skolan skriver under avtalet. Företaget får också ta del av kursplanen för respektive LIA-kurs.

Skolan finns alltid med som ett bollplank före, under och efter LIA. Skolan bokar också in en LIA-uppföljning under LIA-perioden för att stämma av läget men man är alltid välkommen att kontakta skolan när någon fråga dyker upp. Våra studerande är ofta uppskattade på sina LIA-företag och det är en god väg in till en fortsatt anställning, avslutar Sofia Karlsson

Vill du veta mer om utbildningen, är intresserad av samarbeten med LIA, studiebesök eller gästföreläsare?

Kontakt:
Studerandeansvarig – Irene Nährström
[email protected]
Telefon: 021-104971

Utbildningsansvarig – Sofia Karlsson
[email protected]
Telefon: 019-100082

[Bild: Utbildningsansvarig Sofia Karlsson]

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.