Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Här är utbildningarna som ger garanterat jobb – och säkrar branschens framtida kompetens

På landets yrkeshögskolor är studenternas framtida arbetsgivare avgörande för lärandet och de flesta får anställning direkt efter avslutad utbildning. Men fler företag behöver engagera sig i utbildningarna och ansökningarna behöver öka för att fylla morgondagens kompetensbehov.

Lärande i arbete, även kallad LIA-praktik, är en viktig del av utbildningarna hos oss. Vi varvar traditionella föreläsningar och teori med praktik för att säkerställa att våra studenter är fullt anställningsbara efter utbildningen, berättar Mikael Persson, utbildningsledare vid Karlstads Teknikcenter.

För att bli färdig industriell elektroniktekniker krävs en utbildning på 80 veckor vilket motsvarar 400 YH-poäng. Antagningskraven är förhållandevis enkla – en godkänd gymnasial utbildning eller motsvarande samt matematik 2, därefter är det bara att söka.

Om studenten saknar den formella behörigheten men ändå anser att de har motsvarande kunskaper kan de ansöka om att få göra ett behörighetstest.
Det genererar inget betyg i ämnet men är tillräckligt för att vi ska behandla ansökan, säger Mikael Persson.

Behöver fler LIA-företag
Näringslivet och de framtida arbetsgivarna är med och utformar utbildningen efter deras kompetensbehov. De företag som erbjuder praktikplatser, så kallade LIA-företag, har dessutom möjlighet att vara en del av ledningsgruppen för respektive utbildning. Trycket på praktikplatserna är stort och just nu efterlyser yrkeshögskolorna fler LIA-företag att samarbeta med.

Man kan säga att företagen vi samarbetar med lägger en beställning på vilken kompetens de behöver och därefter skapas utbildningarna, förklarar Mikael Persson.

För att bli ett LIA-företag krävs att man har möjlighet att erbjuda praktikplatser till studenterna samt delta i den efterföljande utvärderingen. Företagen kan också medverka i examensarbeten vilket kan innebära att studenten får i uppdrag att lösa ett problem hos dem.

Det är en fantastisk möjlighet för företagen att få tag på ny kompetens och vi uppmanar alla som kan att bli LIA-företag, avslutar Mikael Persson.

Är ditt företag intresserade av att bli ett LIA-företag? Kontakta då Mikael Persson på Karlstad Teknikcenter så berättar han mer. (tel. 054-540 17 12)


Fakta om Yrkeshögskolan
YH-utbildningar finns över hela landet inom 16 olika utbildningsområden och 100-tals yrkesinriktningar. De flesta utbildningarna är gratis och berättigar studiemedel. Det är statens som beviljar finansieringen för utbildningarna förutsatt att det finns ett uttalat anställningsbehov inom branschen. Utbildningen för industriell elektroniktekniker är beviljad till och med 2022.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.