Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Smartare elektroniksystem får fortsatt finansiering av Vinnova

Det är nu klart att Smartare elektroniksystem får fortsatt finansiering i ytterligare tre år. Att programmet får fortsatt finansiering i ytterligare tre år ger oss möjligheten att fortsätta jobba med våra huvudutmaningar. Vi har haft många lyckade projekt genom åren och det är glädjande att vi nu har en fortsatt chans att hjälpa elektronikföretag att söka finansiering till sina projekt. En bra dag för hela branschen med andra ord!

Att programmet kom bra ut i utvärderingen visar att vi har varit relevanta och visat på bra resultat med bland annat våra tre huvudutmaningar. Branschen får fortsätta söka finansiering för utvecklingsprojekt som leder till stärkt lönsamhet och konkurrenskraft.

Våra tre huvudutmaningar:

  • Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
  • Vidareutveckla svenska spetsområden
  • Skapa säkrare kompetensförsörjning

Läs mer om våra tre utmaningar och om Smartare elektroniksystem här.

Pressrelease från Vinnova.

Fakta om strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation som ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. 2020 beslutades om fortsatt finansiering av de fem första programmen som startade 2014 och nu beslutades det om fortsatt finansiering för de sex programmen som startade 2015.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.