Utlysning
30 maj, 2017

178,8 miljoner kronor sökt i bidrag genom 68 ansökningar

Till Smartare Elektroniksystems sjätte utlysning inkom totalt 68 ansökningar som sammanlagt sökt 178,8 miljoner kronor i bidrag.

I utlysningen kunde man söka maximalt 4 000 000 kr i bidrag för ett forsknings- och innovationsprojekt. Det stora antalet ansökningar, nästan dubbelt så många som till motsvarande utlysning förra året, är givetvis glädjande. Det visar på ett stort intresse från företag att förnya sina produkter, processer och tjänster för att klara sig i en internationell konkurrens.

Smartare Elektroniksystems styrelse har beslutat att öka budgeten för denna utlysning till totalt 44,5 miljoner kronor. Beslut för alla ansökningar förväntas senast 8 juni.