Tips
23 maj, 2017

Kostnadsfri konferens inom Photonics & Lifescience

Cobolt ordnar en kostnadsfri konferens på temat Photonics & Lifescience på KI måndagen den 29 maj.

Under konferensen kommer några av Sveriges främsta forskare att presentera hur avancerad fotonik bidrar till att generera revolutionerande ny kunskap inom mikro-biologi och neurologi vilket lägger grunden till att utveckla nya mediciner och behandlingsmetoder för allvarliga sjukdomar. Evenemanget avslutas med mingel med dricka och tilltugg. Läs här för mer information.

Välkomna!