Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Över 33 miljoner till innovativ elektronik

Till utlysningen sökte 38 företag och organisationer totalt 93 miljoner kronor för att utveckla nya smarta elektroniksystem.

”Det är glädjande att det finns stort intresse från svenska företag att skapa nya innovationer. Det här är ett bevis på svenska företags förmåga att ta fram framtidens lösningar”, säger Mats Odell, ordförande för Smartare Elektroniksystem.

Programmet har årligen två utlysningar, en större i mars och en mindre, för förstudier, i september.

Elektroniska komponenter och system finns i snart sagt allt och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort. Svenska elektroniska komponenter och system är både betydande exportvaror och möjliggörare av industriell tillväxt och en hållbar samhällsutveckling.

Elektronik är en förutsättning för lösningar på globala utmaningar som energieffektivisering, avancerad medicinteknik, trådlös kommunikation och miljösmart produktion. Elektronik är möjliggörare för många av våra aktuella buzzwords som Internet of Things, Digitalisering och Industri 4.0. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla smart elektronik.

”Det man inte alltid tänker på är att i grunden är det smart elektronik, både hård- och mjukvara, som gör allt detta möjligt. Vi har tusentals konkurrenskraftiga företag som arbetar med detta i Sverige. En stark elektronikindustri är viktig för Sverige”, avslutar Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem.

Flera av de projekt som tidigare fått beviljade medel kommer den 15 september att presentera sina resultat på en SUMMIT som Smartare Elektroniksystem arrangerar på Tekniska Museet i Stockholm.

Kontakt
Magnus Svensson, Programchef
[email protected]
070-6963617

Lena Norder, Kommunikationsansvarig
[email protected]
0705-615870

www.smartareelektroniksystem.se

Om Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogram är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmet drivs med stöd av myndigheterna VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Programmet startade 1 juni 2014 och satsningen omfattar totalt 140 miljoner kronor under minst 10 år.

Statistik om elektronikindustrin

Stor: Sverige har över 3 600 elektronikföretag som omsätter 153 Mdr kr och sysselsätter nära 50 000 svenskar (2011). Adderar vi till företag där elektroniken är en helt avgörande beståndsdel i den egna produkten, når vi en samlad omsättning på över 1 000 miljarder kronor och över 300 000 anställda.
En tillväxtmotor: Omsättningen har ökat med 66 % sedan 2002 och industrin utgör dessutom en hävstång för annan industri som t ex fordon, medicinsk teknik, telekom, energi, automation och produktion.
Effektiv: Våra 3 600 elektronikföretag har ökat sitt förädlingsvärde med 90 % de senaste 10 åren.
Exporterande: Elektronikindustrin är därtill en stor exportindustri. Enligt SCB utgör elektronik/telekom en stor exportvara, 11 %, av den samlade svenska exporten.

Beviljade projekt, juni 2016:

Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s – driva smarta antenner till sin spets
Projektbudget 8 181 000 kronor, beviljat bidrag 3 988 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers Tekniska Högskola, Ericsson, Qamcom

Läs mer om projektet här.

Storareasensor för temperaturmonitorering – för detektion av infodringsslitage och processoptimering
Projektbudget 6 492 998 kronor, beviljat bidrag 3 030 000 kronor

Deltagare i projektet: Acreo Swedish ICT, ABB, Agrells Group AB, Sandvik Materials, Fiberson AB, Höganäs, Högskolan Borås, Swerea, Södra Cell

Läs mer om projektet här.

SEEN – Smart Eye-tracking Enabled Networking
Projektbudget 8 380 000 kronor, beviljat bidrag 3 970 000 kronor

Deltagare i projektet: KTH, Tobii AB, Ericsson

Läs mer om projektet här.

60GHz RF beam-steering solution with phased array antenna for Small Cell backhaul and wireless access points
Projektbudget 11 891 880 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Sivers IMA AB, Uppsala Universitet

Läs mer om projektet här.

Prototypsystem för massiv MIMO i de nya frekvensbanden för 5G
Projektbudget 4 252 000 kronor, beviljat bidrag 2 122 000 kronor

Deltagare i projektet: Lunds Universitet, Sony Mobile

Läs mer om projektet här.

SPECT – metod och utrustning för skydd mot joniserande strålning
Projektbudget 5 772 000 kronor, beviljat bidrag 2 886 000 kronor

Deltagare i projektet: Mittuniversitetet, Gammadata Instrument AB, Note Norrtelje, LKAB, Strålskyddsmyndigheten

Läs mer om projektet här.

Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare
Projektbudget 6 016 000 kr, beviljat bidrag 3 000 000 kronor

Deltagare i projektet: Chalmers Tekniska Högskola, Low Noise Factory AB

Läs mer om projektet här.

Fuktsensor i superabsorberande sårförband
Projektbudget 4 878 000 kronor, beviljat bidrag 2 440 000 kronor

Deltagare i projektet: ABSORBETS AB, Acreo Swedish ICT

Läs mer om projektet här.

Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS
Projektbudget 8 215 000 kronor, beviljat bidrag 3 959 000 kronor

Deltagare i projektet: Linköpings Universitet, Catena Wireless Electronics AB, Sweden Connectivity

Läs mer om projektet här.

Smartare smälta
Projektbudget 1 500 000 kronor, beviljat bidrag 700 000 kronor

Deltagare i projektet: Uppsala Universitet, Acreo Swedish ICT, Agells Group AB, AB Sandvik

Läs mer om projektet här.

Ljudförbättring för röststyrning av smarta högtalare
Projektbudget 5 918 000 kronor, beviljat bidrag 2 959 000 kronor

Deltagare i projektet: Limes Audio AB, KTH

Läs mer om projektet här.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.