Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Sök stöd från Energimyndigheten

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn står för närmare 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning och cirka 50 procent av den totala elanvändningen i Sverige. Därför finns det regelbundet möjlighet att söka stöd från Energimyndigheten för så kallade enskilda projekt. Det är projekt som söks utanför ramen av program, efter kontakt med handläggare på Energimyndigheten.

Enskilda projektansökningar inom bebyggelseområdet samlas ihop vid vissa tidpunkter under året för att sedan bedömas i konkurrens. Nästa uppsamlingsomgång är den 5 september, därefter är nästa tillfälle preliminärt i november.

Energimyndigheten välkomnar särskilt ansökningar inom följande områden:

  • Belysningsområdet
  • Etablerade nätverk och innovationskluster
  • Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv
  • Bebyggelsens roll som systemnytta

Läs mer på Energimyndigheten.se

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.