Utlysning
3 juni, 2016

Utlysning – Etablering av förberedelseprogram inför industrianknuten forskarutbildning

Smartare Elektroniksystem har nu släppt en ny utlysning som kopplar speciellt mot vår huvudutmaning ”Skapa säkrare kompetensförsörjning för elektronikbranschen”.

Utlysning riktar sig till universitet och högskolor med examinationsrätt på avancerad nivå inom elektronikområdet. I de projekt som beviljas ska det sökande lärosätet ta fram underlag för att etablera ett förberedelseprogram inför industrianknuten forskarutbildning som främst ska riktas till yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Projekttid: Max 12 månader
Total budget för utlysningen: 750 000 kronor. Bedömningen är att tillgänglig budget ska vara tillräcklig för att finansiera 2 projekt. Maximalt 400 000 kronor i bidrag per projekt.

Deltagande projektparter ska vara universitet eller högskola

Sista ansökningsdag: 23 augusti 2016 kl. 14.00
Senaste datum för beslut: 30 september 2016
Tidigaste datum för projektstart: 12 oktober 2016
Senaste datum för projektstart: 30 oktober 2016

Läs mer på Vinnova.se eller kontakta Smartare Elektroniksystems programchef Magnus Svensson på Magnus.Svensson@acreo.se eller +46 706-96 36 17 för mer information.