Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Pressrelease: Nya satsningar inom 100-miljonersprogrammet Smartare Elektroniksystem

Ytterligare 32 miljoner kronor till företag som vill utveckla innovation av smartare elektroniksystem.

Sedan något år tillbaka finns det strategiska forsknings- och innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem, som handfast arbetar med satsningar på fortsatt utveckling av spetskompetens för den svenska elektronikbranschen.

Till senast utlysningen har 38 ansökningar kommit in från företag som vill utveckla nya smarta elektroniksystem. Tillsammans har de sökt 93 MSEK för sina projekt. Det finns totalt 32 MSEK avsatta för den aktuella utlysningen som stängde 3 mars. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kommer i juni.

– ”Glädjande att det finns så stort intresse från svenska företag att skapa nya innovationer. Det här är ett styrkebevis. ”, säger Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem.

Programmet har årligen två utlysningar, en större i mars och en mindre, för förstudier, i september.

Elektronik är något av en doldis som möjliggör nya funktioner och produkter i mer kända slutprodukter inom olika områden. Det finns många spännande aktuella ”buzzwords” som t.ex Internet of Things, Digitalisering och Industri 4.0

​- ”Det man inte alltid tänker på är att det i grunden är smart elektronik, både hård- och mjukvara, som gör allt detta möjligt och att vi har tusentals konkurrenskraftiga företag som arbetar med detta i Sverige”, säger Lena Norder, vd för Branschorganisationen Svensk Elektronik.

En stark elektronikindustri är viktig för Sverige, och är en förutsättning för regeringens nyss presenterade satsning på nyindustrialisering.

Om Smartare Elektroniksystem
Smartare elektroniksystem är namnet på det forsknings- och innovationsprogram som arbetar för att stärka elektroniksystem som ett strategiskt område för tillväxt i svensk industri. drivs i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet, med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Forskningsinstitutet Acreo är värd för programmet. Programmets styrelse leds av ordförande Mats Odell.
En styrelse med följande ledamöter är tillsatt att leda arbetet:

Mats Odell, Ordförande
Pontus de Laval, Saab AB
Bo Wass, BW Management Consulting AB
Maria Månsson, Prevas AB/Ordf. Svensk Elektronik
Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB
Markus Renlund, Ascilion
Tommy Noaksson, ABB Process Automation
Edvard Kälvesten, Silex AB
Håkan Karlsson, Cobolt AB
Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT AB
Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet
Carl-Mikael Zetterling, Kungliga Tekniska Högskolan

Programchef: Magnus Svensson

Mer information / Kontakt

Magnus Svensson, Programchef
[email protected]
070-6963617

Lena Norder, Kommunikationsansvarig
[email protected]
070-5615870
Läs mer om programmet här: www.smartareelektroniksystem.se

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.