Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

sport

Se filmen från Inspirationsdagen

Den 22 april arrangerade Smartare elektroniksystem en digital Inspirationsdag tillsammans med branschorganisationerna Svensk Elektronik och Photonic Sweden. Vi slog deltagarrekord med råge för en Inspirationsdag med över 100 unika personer som deltog.

Handpamobil

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Smartare Elektronikhandbokens syfte är att underlätta kommunikationen mellan de olika aktörerna i ett elektronikprojekt där tillverkningsunderlag för kretskort ska tas fram. Med bokens gemensamma mallar, checklistor och guidelines får du en värdefull vägledning i ditt dagliga arbete

Two young scientists examining part of test machine while working on a project in laboratory.

Aktuella utlysningar

Just nu har vi inga öppna utlysningar, läs mer här om tidigare utlysningar och internationella utlysningar. Du kan även läsa mer om de beviljade projekten från tidigare utlysningar.