Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Modern office with vintage lightbulbs and city view at evening

Kraftelektronikdagen 30 mars

Välkomna till en seminarie- och diskussionsdag om kraftelektronikens betydelse för samhällets elektrifiering. När vi ökar elektrifieringen i samhället ökar behovet av kraftelektronik, överallt. Klarar Sverige utmaningarna och hur bidrar svenska företag och svensk forskning till lösningarna?

summit2021

Save the date: 13 september

Stora Elektronikdagen med SUMMIT tillsammans med branschorganisationen Svensk Elektronik är den 13 september i år. Eventet kommer att hållas i Stockholm.

Three Businesspeople Working At Laptop In cafe

Smartare elektronikhandboken 2.0

Smartare Elektronikhandbokens syfte är att underlätta kommunikationen mellan de olika aktörerna i ett elektronikprojekt där tillverkningsunderlag för kretskort ska tas fram.