Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Glowing polygonal globe on dark background. Internation ai and internet concept. 3D Rendering

Möjligheter med internationell samverkan 2021

Inför 2021 sker många spännande saker inom EU med bl.a. Horizon Europe.

Woman pointing on digital tablet screen, chatting in social networks, meeting website, searching internet, sending sms, using text messenger or online banking. Close up of female hands holding device

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Ladda ner uppföljaren av Smartare Elektronikhandboken och dess mallar & checklistor.

Digital marknadsföring

Nya kurser i Smartare Elektronikhandboken 2.0

Nu ligger alla datum uppe för kurser under våren 2021. Vi vill samla företag för samverkan och för att skapa nätverk.