Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Young business people shaking hands in the office. Finishing successful meeting. Three persons

Hur söker man stöd?

Se filmen där vi presenterar Smartare elektroniksystem, visar hur du gör för att söka finansiering och vad vi kan göra för att hjälpa dig.

Den-smartare-staden1

Release: Den smartare staden

Ett nytt läromedel för grundskolans teknikämne presenteras. Materialet är ett samarbete med NTA Skolutveckling.

Woman pointing on digital tablet screen, chatting in social networks, meeting website, searching internet, sending sms, using text messenger or online banking. Close up of female hands holding device

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Ladda ner uppföljaren av Smartare Elektronikhandboken och dess mallar & checklistor.