Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Back view of business woman talking to her colleagues about business plan in video conference. Multiethnic business team using laptop for a online meeting in video call. Group of buinessmen and businesswomen smart working from home.

Anmäl dig till Nätverksdag med matchmaking!

Nätverksdag med matchmaking för innovationsprojekt inom smartare elektroniksystem.

Digital marknadsföring

Anmäl dig till kurs i Elektronikhandboken 2.0

Nästa tillfälle av kursen blir torsdag 27 maj. Kursen finns för att öka kvalitet och effektivitet mellan utveckling och produktion av teknik.

Woman pointing on digital tablet screen, chatting in social networks, meeting website, searching internet, sending sms, using text messenger or online banking. Close up of female hands holding device

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Ladda ner uppföljaren av Smartare Elektronikhandboken och dess mallar & checklistor.