Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Branschkartläggningen-1

Branschkartläggningen för 2020 är här!

Denna rapport har tagits fram av Bisnode på beställning av det
strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem.
Den är framtagen för att visa hur elektronikindustrin i Sverige har
utvecklats under perioden 2011-2017.

Two young scientists examining part of test machine while working on a project in laboratory.

Aktuella utlysningar

Programmets årliga utlysning för genomförbarhetsstudier är nu stängd.
Beslut meddelas 23 oktober.

Handpamobil

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Smartare Elektronikhandbokens syfte är att underlätta kommunikationen mellan de olika aktörerna i ett elektronikprojekt där tillverkningsunderlag för kretskort ska tas fram. Med bokens gemensamma mallar, checklistor och guidelines får du en värdefull vägledning i ditt dagliga arbete.