Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Nu har Sverige en ny elektronikagenda
Så blir Sverige ett ledande elektronikland och i framkant för den gröna omställningen.

Handböcker som gör jobbet enklare

Förenkla arbetet genom de tips, råd och mallar från branschfolk som vi samlat i våra handböcker.
Read More

Finansiering till er idé

Genom att ansöka till våra utlysningar har ni möjlighet att få finansiering till er idé inom elektronik.
Read More
Event att ha koll på!
En starkt växande bransch
0
Antal anställda
0
Antal företag i branschen
0
Omsättning i miljarder SEK
0
Förädlingsvärde i miljoner SEK
Siffror om elektronikbranschen 2020. Från Branschkartläggning 2022 som beskriver branschens utveckling i Sverige från år 2011 – 2020.

Utvalda nyheter

Våra tre fokusområden

För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara kon­kurrenskraftiga på smarta elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar. Mer om våra fokusområden

Värdekedja

Förbättra samverkan och öka effektiviteten i värdekedjor.

Spetsområden

Bibehålla och vidareutveckla nationell spets inom nyckelområden.

Kompetensförsörjning

Säkra kompetensförsörjningen.

För framtiden

Ingen elektronik - ingen grön omställning

”Klimatomställningen är beroende av smarta elektroniksystem. Ändå råder det akut kompetensbrist inom branschen. Vi föreslår dessa fyra åtgärder.”

Anna Wibom
Programchef
Smartare Elektroniksystem

Olle Hulteberg
Ordförande
Smartare Elektroniksystem

Våra handböcker

Handböckernas syfte är att underlätta kommunikationen mellan olika aktörer i branschen. Med hjälp av böckernas gemensamma mallar, checklistor och guidelines får du värdefull vägledning i ditt dagliga arbete.
Ladda ner våra handböcker kostnadsfritt.

Aktuella utlysningar

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier.
Vi tipsar även om andra aktuella utlysningar, både nationella och internationella.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.