Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

Tunga-fordon

Årets första Inspirationsdag

Den 14 januari arrangerade vi tillsammans med Tunga fordon årets första digitala Inspirationsdag.

Woman pointing on digital tablet screen, chatting in social networks, meeting website, searching internet, sending sms, using text messenger or online banking. Close up of female hands holding device

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Ladda ner uppföljaren av Smartare Elektronikhandboken och dess mallar & checklistor.

Digital marknadsföring

Nya kurser i Smartare Elektronikhandboken 2.0

Nu ligger alla datum uppe för kurser under våren 2021. Vi vill samla företag för samverkan och för att skapa nätverk.