Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Nytt läromedel för högstadiet

För att uppnå en konkurrensfördel måste vi har tillgång till rätt kompetens, vilket är helt avgörande för företagens möjlighet att finnas kvar på marknaden. Företagen har idag svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens för sin verksamhet. Det innebär också att Sverige lätt kan halka efter på området elektronik, ett område som går i spetsen med ständig utveckling av ny teknik.  Det finns åtskilliga exempel på företag som fått stora problem vid ett teknikskifte, där elektronik har varit en avgörande komponent.

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem har därför beslutat att tillsammans med en stor svensk skolorganisation ta fram ett läromedel som möter det behov av kompetensförsörjning som branschen står inför. Det handlar om ett naturvetenskapligt och tekniskt tema för att väcka intresse för området. Den svenska grundskolan har genomgått en strukturell förändring på teknikområdet, vilket innebär att ämnet Teknik och programmering kommit in i läroplanen på ett nytt och utökat sätt och är obligatoriskt för alla. Tillsammans med NTA Skolutveckling lanseras två nya teman för ämnet Teknik på grundskolan, det första Smartare Produkter (för mellanstadiet) kom i slutet av  2019 och nu 2020 kommer nästa tema, Den smartare staden (för högstadiet).

Digitaliseringens inträde i människans vardag har gjort det viktigt att förstå möjligheter och konsekvenser som denna teknik innebär. Innehållet i temat cirkulerar runt funktioner som kan göras smartare i ett samhälle, en smartare stad. Här kommer ett modernt hjälpmedel in som gör att eleverna enkelt kan laborera och programmera ett mikrodatorsystem med tillhörande elektronikkomponenter som sensorer och aktuatorer. På så sätt uppfylls ett antal kriterier i läroplanen, med teoretiska och praktiska inslag, allt i syfte att inspirera för en fortsättning!

  • Smartare gatubelysning och trafikstyrning
  • Äldreomsorg och dess problem med fallolyckor
  • Kylkedjan med applikation på livsmedel- eller medicintransport med tillhörande ny teknik
  • Säkerhetsfunktioner med datakommunikation som är ett alltmer aktuellt område

Behovet av kompetensförsörjning gäller de flesta av satsningarna på strategiska innovationsområden för Sverige.

Intresserad? – ta kontakt med oss för att få veta mer!

Smartare elektroniksystem
genom Anders Martinsen
[email protected]

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.