Nyhet
15 oktober, 2020

Sivers IMA Holding AB lanserar en unik 60 GHz-modul

Baserat på resultat från ett projekt 2016 inom Smartare elektroniksystem har nu Sivers IMA konkurrenskraftiga produkter- och tar in nytt kapital för expansion. Den 30 september 2020 meddelade Sivers IMA Holding AB lanseringen av en unik 60 GHz-modul, BFM06009 med elektronisk styrning sk. "beamforming” i två dimensioner (2D). Modulen täcker hela den licensfria bandbredden på 14 GHz (57-71 GHz). Den unika 2D-modulen ger möjlighet att styra radiovågorna både horisontellt och vertikalt och hjälper kunder att differentiera sina 60 GHz accessprodukter i det olicensierade ”5G-bandet” samtidigt som modulen uppfyller kraven för storskalig produktion utan att offra konkurrenskraftig prestanda.

Bakgrund om projektet: I projektet kommer en 60-GHz fasstyrd antennlösning med styrbar lob för trådlös aggregering (backhaul) i mobila nät att utvecklas. Denna lösning kan även användas i WiFi 802.11ad accesspunkter. Den globala datatrafiken beräknas växa nästan åttafaldigt mellan 2015 och 2020.

Projektbudget 2016: 11 891 880 kronor, beviljat bidrag 4 000 000 kronor från Smartare elektroniksystem.
Deltagare i projektet: Sivers IMA AB, Uppsala Universitet
Mål för projektet: ”Develop a 60 GHz phased array antenna with beam-steering for wireless backhaul. This solution can also be used in WiFi 802.11ad access points.”

Läs mer här