Tips
1 februari, 2016

Forskning, utveckling, innovation – en juridisk orienteringskurs

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation arrangerar två kurstillfällen i de juridiska grunder som är kopplade till forskning, utveckling och innovation. Tillfälle ett är i Stockholm den 4 februari och tillfälle två i Göteborg 10 februari.

De beskriver det som att ”grundläggande avtalsrätt och förståelse för de olika immaterialrättsliga skydden är kärnan, men vi går även in lite djupare på patenträttens område, undersöker experimentundantaget och lärarundantaget. Du behöver inte ha några förkunskaper men det är bra om du är bekant med forskning och utveckling.”

Läs mer och anmäl dig på Bioinnovation