Rapport
23 september, 2020

Branschkartläggningen för 2020 är här!

Nu finns branschkartläggning för 2020 uppe att läsa.

Denna rapport har tagits fram av Bisnode på beställning av det
strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem.
Den är framtagen för att visa hur elektronikindustrin i Sverige har
utvecklats under perioden 2011-2017.

Elektronikindustrin är definierad på samma sätt som i den kartläggning
av branschens storlek som gjordes inför arbetet med forsknings- och
innovationsagendan som ledde till att Smartare elektroniksystem blev
ett av totalt 17 strategiska innovationsprogram.

Kartläggningen av branschen inför agendaarbetet ”Studie av
elektronikindustrin 2002-2011 som underlag till innovationsagenda”
finns att ladda ner här.

Den nu aktuella rapporten visar hur de företag som ingick i
kartläggningen av branschen har fortsatt att utvecklas efter att
kartläggningen publicerades

Ta del av rapporten här.