Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Branschkartläggningen för 2020 är här!

Denna rapport har tagits fram av Bisnode på beställning av det
strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem.
Den är framtagen för att visa hur elektronikindustrin i Sverige har
utvecklats under perioden 2011-2017.

Elektronikindustrin är definierad på samma sätt som i den kartläggning
av branschens storlek som gjordes inför arbetet med forsknings- och
innovationsagendan som ledde till att Smartare elektroniksystem blev
ett av totalt 17 strategiska innovationsprogram.

Kartläggningen av branschen inför agendaarbetet ”Studie av
elektronikindustrin 2002-2011 som underlag till innovationsagenda”
finns att ladda ner här.

Den nu aktuella rapporten visar hur de företag som ingick i
kartläggningen av branschen har fortsatt att utvecklas efter att
kartläggningen publicerades

Ta del av rapporten här.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.