Utlysning
12 juni, 2019

Vinnova meddelar finansieringsstöd

I den här utlysningen finansierar Vinnova forsknings-och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden.

Totalt inkom 31 ansökningar och av de har dessa 8 (nedan) beviljats.

De delar totalt på 24,3 Mkr i bidrag och minst lika mycket i egen finansiering.

2019-02091 CHALMERS Linjärisering för trådlös access bortom 5G
2019-02087 CHALMERS Komponenter för kvantdatorer
2019-02095 Vertical Plants System Sweden AB Molnbaserad inomhus-klimatstation inbäddad i Aktiv Växtskärm
2019-02103 KTH Hög-effektiva integrerade millimeterbandantenner (High-Int)
2019-02108 RISE Fiberoptisk tryckgivare för maskinintegration och krävande miljöer
2019-02088 Mittuniversitetet Antennsystem för Smarta Brunnar
2019-02093 ReQuTech AB Array antennas for SatCom applications on mobile platforms
2019-02110 Lunds universitet Non-invasive medical imaging system with optical contrast and ultrasonic resolution

Läs mer på Vinnovas hemsida.