Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Internationaliseringsarbete – mycket på gång

Detta har vi gjort.

Bland flera event under våren har Smartare Elektroniksystem programkontor deltagit under tre händelserika och givande dagar på Eureka Innovations Days som hölls i Helsingfors 22-24 maj på temat ”The Power of Collaboration”. Här kan du se presentationerna. 

Ett flertal svenska företag presenterade sina imponerande projekt resultat och det gavs utrymme för matchmaking möten för att finna nya partnerskap och pitcha nya projekt förslag.

Vinnova arrangerade under Eureka Days ett uppskattat frukostseminarium där Smartare Elektroniksystem kontorets nya Internationella programchef Thorbjörn Ebefors tillsammans med Digital Sweden övergripande presenterade vad som sker inom programkontoret avseende internationell samverkan.

En stor koreansk delegation av företag deltog och ett givande svensk koreansk lunchmöte arrangerades med ett stort antal svenska inbjudna deltagare där ibland Smartare Elektroniksystem.

Sista dagen hölls en intressant rundabordssamtals diskussion i en tre timmars session om framtiden och möjligheter för den europeiska, kanadensiska och koreanska elektronikindustrin för att få medfinansiering av nya projekt inom EUREKAs Cluster Funding. SES deltog tillsammans med ett dryga 20-tal andra svenska deltagare. Läs mer här.

Det finns möjligheter till att bygga projektkonstellationer vid flera liknande events i EU under hösten.

Detta är på gång.

EUREKA ITEA3 nätverksdagar i Stockholm
För inbyggda system och nya IoT projekt arrangerar EUREKAS cluster ITEA3 ett två dagars event i Stockholm med match-making och projektförslagspitchning den 4-5 september. Välkommen till ITEA Project Preparation Days där företag och forskare från Europa, Kanada och Sydkorea får möjlighet att ”pitcha” sina projektförslag, diskutera idéer och bygga konsortier.

Plats: Stockholm Waterfront Conference Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Tid: 4 september kl. 09:00 till onsdag 5 september kl. 17:00
Mer information om EUREKA ITEA3 nätverksdagar 

Förutom vår egna Stora Elektronikdagen med SUMMIT 12/9 uppmuntras deltagare intresserade av Internationell samverkan att delta i EFECS 2018 – European Forum for Electronics Components and Systems som samorganiseras mellan AENAS, ARTEMIS-IA, ECSEL-JU, EPoSS, Europiska kommissionen i samarbete med EUREKA och fokuserar på “Our Digital Future” and the Electronic Components and Systems genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas i år i Portugal.

Plats: Lissabons Kongress Center, Portugal
Tid:  20-22 november
Mer information om EFECS

EU kommissionen anordnar Forsknings- och innovationseventet ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europé som kommer att äga rum i Wien 4–6 december. Eventet kommer att fokusera på EU:s prioriteringar i digitaliseringen av samhälle och industri och bestå av fyra komponenter: konferens, utställning, nätverkande och forum för innovation & startups. Här kan du som arbetar med den digitala omställningen dela med dig av dina erfarenheter och visioner och lära av andra. Målet är att länka ihop och skapa ett digitalt Europa.

Plats: Austria Center Wien, Österrike
Tid: 4-6 december
Mer information om ICT 2018

Mer därtill…

Ett tips om en nyligen öppnad europeisk utlysning för att stödja europeiska företag att utveckla nya innovativa smarta applikationer inom Smartare Elektroniksystem området – Second open call for Application Experiments within FED4SAE

Andra öppna utlysningar för enskilda företag att utföra tillämpade experimentprojekt under 9-12 månader i samverkan med utvalda Innovations HUBar och ledande europiska elektronik testbäddar  – med möjlighet till upp till € 60K projektbidragsfinansiering, inklusive teknisk- och företagscoachning finns tillgänglig att söka.

Deadline att söka är: 18 september 2018, kl. 17:00
Läs mer gällande utlysningstext/ansökansguidelines/standardavtal mm.

FED4SAE programmets FoU centers erbjuder tillgång till en rad olika avancerade elektronik, MEMS, sensor avancerade teknologier och olika testbäddar från kraft elektronik till tillförlitlighets- testning.

FED4SAE är en del av initiativet Smart-Anything-Everywhere (SAE). Det treåriga projektet syftar till att underlätta accelerationen att europeiska lösningar för Cyber-Fysisk System (CPS) och inbyggda system kommer ut på marknaden, tack vare ökad digitaliseringen av den europeiska industrin, genom att stärka företagens konkurrenskraft på CPS-marknaden. Detta riktar sig till europeiska nystartade företag, liksom små och medelstora företag i alla sektorer som är inriktade på att bygga och skapa nya och innovativa digitala produkter och tjänster som tar upp nya marknader, såsom smarta städer, smart jordbruk, smart mat, smart hälsa och välbefinnande, smart byggnad, smart transport och liknande.

Smartare Elektroniksystem via vår medverkan i Digital Sweden har varit med att påverkat innehållet i den nya Strategiska Forsknings agendan för 2018-2020 Strategic Research Agenda (SRA)  som tagits fram och för första gången samordnats av tre europeiska industribranschorganisationer inom elektronik området – AENEASARTEMIS-IA och EPoSS  . Denna nya SRA representeras av intressenter genom hela värdekedjan för smartare elektronik system (ECS).

Här kan du läsa mer om SRA

Här nedan hittar du internationella EU event där vi avser att delta. Rekommenderade events med möjlighet för att pitcha projektidéer för internationell samverkan eller match-making.

Kommande mässor 2018

Semicon Europa / Electronica, München, 13-16 november 2018

EFECS 2018, Lissabon, 20-22 november 2018

ICT 2018, Wien, 4-6 december 2018

Eureka (Europides2/PENTA Project outline days) sker någon gång i januari 2019.

ECSEL 2019 Brokerage event – The common Consortium Building event in the area of Electronic Components and Systems is organised by AENEAS, ARTEMIS-IA and EPoSS
Plats:  Bryssel
Tid:
15-16 januari 2019
Mer info kommer inom här. 

EPoSS- The whole world of Smart Systems Integration
Smart Systems Integration bjuder in experter från hela Europa inom området Smartare Elektronik System Integrering (SSI) och dess applikationer.
Plats: Barcelona
Tid: 10-11 april 2019
Mer info om SSI 

Slutligen, EU samverkans webb-verktyg för match-making, partnersök, projektidéer inom ECS (Smartare Elektroniksystem) finns tillgänglig här.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.