Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Beviljade projekt 2020

I vår senaste utlysning för forsknings- och innovationsprojekt hade vi ändrat lite på inriktning och sökte nu konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom något av applikationsområdena: Lågenergiförbrukande, energioptimerande eller självförsörjande elektroniksystem, inbyggda system med inbyggd intelligens eller tillförlitlig robust elektronik. Projekten skulle ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Intresset för utlysningen var stort, totalt kom det in 53 ansökningar som tillsammans sökte 124 Mkr i bidrag. Ansökningarna höll dessutom mycket hög kvalitet och många fler än de 9 som beviljats hade kunnat bli beviljade om budgeten för utlysningen varit större.

Läs mer om vilka projekt som beviljats på Vinnovas hemsida.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.