Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

14 nya FOI-projekt beviljas forskningsbidrag

I Smartare Elektroniksystems sista utlysning beviljas totalt 14 projekt
forskningsmedel om totalt 46,6 miljoner kronor. Projekten kommer startas upp i
augusti 2024 och pågå fram till och med juli 2026.

Tidigare i år hade Smartare Elektroniksystem sin sista utlysning och nu har Vinnova fattat
beslut att ge forskningsmedel till totalt 14 projekt inom ramen för innovationsprogrammets
uppdrag.

– Det är många spännande och framförallt viktiga forskningsfält som representeras i
vår sista utlysning. Elektronik är en strategiskt viktig industri, inte bara för Sverige
utan även på EU-nivå och globalt, och här kommer våra projekt kunna göra skillnad
över tid, säger Anna Wibom, programchef för Smartare Elektroniksystem.

Bland de beviljade projekten finns linjärisering av avancerad 5G och 6G, UVA-baserad
radarspaning och ultraprecis halvledarnanofabrikation med minimal miljöpåverkan. Spridning
finns det också på de koordinatorer som är representerade.

– Innovationsprogrammen har en viktig roll i att stötta och skapa bryggor mellan
akademi, forskning och näringslivet. Vår målsättning är att merparten av de resultat
våra projekt kommer fram till också ska kunna utvecklas till tekniker eller produkter
som når en kommersiell marknad i slutändan. Här har särskilt hållbarhet och den
gröna omställningen vuxit till ett omfattande område vilket tydligt syns i de beviljade
projekten.

Projekten är de sista som beviljas forskningsmedel genom Smartare Elektroniksystem och
de kommer avslutas innan sommaren 2026.

– Smartare Elektroniksystem går in i den sista etappen och det känns verkligen som att
vi kommer kunna genomföra sista perioden på ett strålande sätt, avslutar Anna
Wibom.

Totalt kommer projekten få del på 46,6 miljoner kronor i forskningsmedel. Samtliga projekt
hittar du här.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.