Smartare Elektronikhandboken 2.0

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare och med önskad kvalitet vilket ger många konkurrensfördelar.

 

Nedan kan du ladda ner Smartare Elektronikhandboken samt alla bilagor.

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Alla bilagor

Har du synpunkter och vill bidra till Handbokens utveckling?
Kontakta:

Maria Månsson, Ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd;
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Mats Andersson, Processledare för Handboken;
mats.andersson@smartareelektroniksystem.se