Smartare Elektronikhandboken 2.0

Här kan du ladda ner Smartare Elektronikhandboken 2.0, mallarna och bilagorna

Om Handboken

Den första versionen av Smartare Elektronikhandboken släpptes 2017 och responsen från företag inom den svenska elektronikindustrin var mycket positiv. Denna handbok fokuserar på den information som behövs mellan inblandade parter från design och utveckling till produktion av en ny elektronisk produkt. Arbetet med handboken är gjort tillsammans med dedikerade deltagare som är experter inom området från flera olika företag. På grund av den positiva mottagningen och feedbacken från första boken så beslutade innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem med stöd från Vinnova att producera denna andra utökade utgåva. Uppföljaren innehåller mer information om kvalitet och tillförlitlighet, men också mer praktisk vägledning som är användbar i designprocesser.

Har du synpunkter och vill bidra till Handbokens utveckling?
Kontakta:

Maria Månsson, Ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd;
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Mats Andersson, Processledare för Handboken;
mats.andersson@smartareelektroniksystem.se