Kompetensnav - initierade av programmet

Syftet med kompetensnaven är att skapa nationell samordning för att göra det enklare att hitta kompetens inom dessa spets- och insatsområden och därmed underlätta problemlösning och samarbeten. Kompetensnaven har till uppgift att förutom att ha egen kunskap, också veta vilka andra som har spetskunskap inom området och skapa samverkan – att vara just ett nav. Allt för att stärka innovationskraft, konkurrenskraft och tillväxt.

Kompetensnav för antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem

antenn-, mikrovåg- och terahertzsystemAntenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT) är ett viktigt elektronikområde för flera svenska industribranscher såsom telekom, försvar, rymd, transport och medicinsk teknik. AMT möjliggör trådlös kommunikation och sensorer i GHz området. Kompetensnoden AMT samlar svenska intressenter från komponent till system. Läs mer om kompetensnavet.

Kompetensnav för tryckt elektronik

printed-electronicsTryckt Elektronik är ett växande teknologiområde som är baserat på en klass av organiska material vilka gör det möjligt att t ex utnyttja vanliga tryckmetoder som idag används vid tryckning på papper, kartong och plast för att tillverka elektroniska och bio-elektroniska komponenter och system. Läs mer om kompetensnavet.

Kompetensnav Fotonik

fotonikOptik – är den vetenskap som behandlar ljusets generering och fortplantning – och som kan spåras tillbaka till sextonhundratalets vetenskapliga arbeten genom berömda vetenskapmän. Termen “fotonik” kan definieras som “ingenjörsmässig applisering av ljus”, vilket innebär användning av ljus för att upptäcka, överföra, lagra och processa information, att fånga och visa bilder, samt att generera energi. Läs mer om kompetensnavet.


Kompetensnav MikroNanoElektronik
mikronanoProdukter och processer i samhälle och industri idag beror i allt ökande grad av mikro/nanoelektronik. En trend är t ex att sensorer kommunicerar med varandra och med internet, trådlöst och energieffektivt, för mätning och styrning av industriprocesser, eller allmänt för att anpassa omgivningen efter människans behov, till nytta för industri och samhälle. Tekniken revolutioneras av nya avancerade material t ex grafen. Läs mer om kompetensnavet.

Kompetensnav Inbyggda System
embeddedKompetensnavet för inbyggda system samlar kontakter med ett brett spektrum av kunskaper för att genom samverkan stärka svensk industri. Navet samlar kompetens inom områden såsom systemintegration, trådlösa tekniker, inbyggd mjukvara, testning och annat för en mängd olika tillämpningar av inbyggda system. Läs mer om kompetensnavet.
Kompetensnav Byggsätt – Cross Connect

byggsatt-cross-connectElektroniska komponenter och system är en förutsättning för många produkter och tjänster inom svensk industri. Trender under de senaste åren har varit ökad integrering och användandet av innovativa tillverkningsmetoder såsom byggmetoder i 3D, System-on-Chip, Network-on-Chip och tryckt elektronik. Läs mer om kompetensnavet.


Kompetensnav Kraftelektronik
kraftelektronikKraftelektroniken är idag mer aktuell än någonsin. Orsaken är att hållbar utveckling leder till ökande användning av elektrisk energi. Denna ökande efterfrågan skapar krav på el-energibesparingar och effektivare användning. Detta innebär mer utbredd användning av kraftelektroniska system och nödvändigheten av energiomvandlarsystem med hög verkningsgrad. Läs mer om kompetensnavet.
Kompetensnav Tillförlitlig elektronikhårdvara

tillforlitlig-elektronikhwDen snabba utvecklingen av elektronikhårdvara medför krav på högre tillförlitlighetskunnande för att kunna säkerställa tillförlitligheten tidigt i utvecklingsprocessen. Tillgång på tillförlitlighetskunnande och resurser för tillförlitlighetstestning kommer vara avgörande för svenska elektronikföretags konkurrenskraft. Läs mer om kompetensnavet.

Sekundära kompetensnav

Dessa är beviljade för att primärt genomföra de beskrivna aktiviteterna i nära samarbete med LTU – Kompetensnav för inbyggda system respektive Mittuniversitetet – Kompetensnav för MikroNanoElektronik

Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa

sensorsystem-halsaKompetensnavet har för avsikt att stärka det svenska innovationssystemet inom elektroniska komponenter och system inom spets- och insatsområdet inbyggda system och marknadsområdet medicinsk teknik/life science.De insatser som planeras kommer att vara fokuserade mot tre viktiga utmaningar/områden:
1. Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
2. Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
3. Skapa säkrare kompetensförsörjning.Läs mer om kompetensnavet.

Kompetensnav med fokus på integrerade kretsar och system

integrerade kretsar och systemElektroniska kretsar och system är viktiga komponenter för alla spetsområden inom programmet Smartare Elektroniksystem. I Sverige spelar kompetensen för konstruktion av integrerade kretsar och system en viktig roll för att kunna miniatyrisera och överlag effektivisera nya lösningar och produkter. Läs mer om kompetensnavet.