Res med oss

Res med oss till EFECS 2022

Resebidrag

Vinnova erbjuder små och medelstora företag som vill delta vid eventet att söka resebidrag senast 4 nov.

Resebidraget på maximalt 15 000 kronor kan användas till att täcka företagets kostnader såsom biljett i ekonomiklass, deltagaravgift samt högst två hotellnätter på plats, för max två personer. Resebidraget avser endast verkliga kostnader som kan verifieras med kvitto, biljetter e.d. Resebidraget täcker inte in lön eller lönerelaterade kostnader, som till exempel traktamente.

Antalet resebidrag som kan beviljas är begränsat och urval kan komma att göras i konkurrens.

För mer information om resebidrag kontakta:
Jeannette Spühler på Vinnova
jeannette.spuhler@vinnova.se

För mer info om industridelegationen kontakta:
Thorbjörn Ebefors på Smartare Elektroniksystem
Thorbjorn.Ebefors@smartareelektroniksystem.se