Träffa oss här

Kraftelektronikdagen

Välkomna till en seminarie- och diskussionsdag om kraftelektronikens betydelse för samhällets elektrifiering. Kraftelektronik behövs för all styrning och omvandling av elektrisk energi. Svensk forskning och svenska företag har en betydande roll i kraftelektronikens utveckling. Det är viktigt att svensk industri fortsätter att vara konkurrenskraftiga på detta område. När vi ökar elektrifieringen i samhället ökar behovet av kraftelektronik, överallt. När elenergin skapas och överförs, när hela industrier och enskilda motorer drivs, batterier laddas och i alla våra elektroniska prylar. Kraftelektronik består av halvledarkomponenter som idag är en bristvara i världen. Teknikutvecklingen drivs av ökad efterfrågan och behovet att minska förlusterna vid omvandling. Klarar Sverige utmaningarna och hur bidrar svenska företag och svensk forskning till lösningarna? Det är några av frågorna vi ska försöka besvara.

Block 1 – Var finns framtidens behov av kraftelektronik, två Keynote

Block 2 – Systemperspektivet -vilka är behoven och möjligheterna. Myndigheter, Tung industri, Transporter.

Block 3 – Svenska företag i teknikutvecklingens framkant – vad görs idag. Halvledarföretag, Systemintegratörer och slutanvändare

Block 4 – Diskussion: Brister idag och vad behövs för att lösa utmaningarna

Anmäl dig här!