Inspirationsdag i Örebro

Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik.

Den 19 november arrangerar Smartare Elektroniksystem en inspirationsdag i Örebro, tillsammans med branschorganisationerna Svensk Elektronik.
Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Här får du tillfälle att träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Detta är ett arrangemang som ingår i vår landsomfattande turné med att visa på möjligheterna till smartare lösningar med hjälp av smart elektronik.

Smartare Elektroniksystems kompetensnav:
Antenn, µvåg och terahertzsystem
Tryckt Elektronik
Fotonik
Mikro- nanoelektronik
Inbyggda System
Byggsätt – Cross Connect
Kraftelektronik
Tillförlitlig Elektronikhårdvara
Inbyggda Sensorsystem för Hälsa
Integrerade kretsar och system

Läs mer om kompetensnaven här: https://www.smartareelektroniksystem.se/insatser/kompetensnav/


Anmäl dig nu!
Sista anmälningsdag 12 november.
Agendan kommer inom kort.