Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Debattartikel i Svenska Dagbladet

debattartikel i svd

Läs hela artikeln hos SvD

Ökade satsningar på strategiska innovationsprogram är lönsamma för Sverige och behövs nu – under den här regeringens mandatperiod. Vi hoppas att regeringen inser det, skriver flera debattörer.

Regeringen har höga förhoppningar om Sveriges innovationsförmåga. På Folk och Försvars rikskonferens slog försvarsminister Pål Jonsson (M) fast att Försvarsmakten ska bli tekniskt överlägsen med hjälp av innovation. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har talat varmt om innovationer för att sänka klimatutsläppen.

Sedan 2013 har strategiska innovationsprogram varit ett av de främsta verktygen för staten att stimulera forskning och utveckling. Syftet är att skapa arenor för samverkan mellan företag och akademi som föder nya idéer. Idag finns det 17 strategiska innovationsprogram, varav flertalet går mot sitt slut.

Teknikföretagen har låtit konsultfirman Arthur D. Little undersöka effekterna av den här typen av offentliga investeringar. Slutsatserna är slående. Inom 5-10 år har varje krona som satsas på innovation gett sju kronor tillbaka. Statliga medel till forskning och utveckling är en investering som ger avkastning.

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem är ett bra exempel. En färsk utvärdering av Sweco och framstående innovationsexperter visar att programmet har bidragit till både ökad sysselsättning och större export. Framgångsfaktorn är utbytet mellan näringsliv, forskningsinstitut och universitet.

Det här är resultat som påverkar svenska invånares vardag. Företag i utvärderingen berättar att programmet gör det lättare att behålla eller utveckla produktion och FoU-verksamhet i Sverige. Nya elektroniklösningar har kunnat gå från idé till kommersiellt gångbar produkt. Det ger både jobbtillfällen och större internationell konkurrenskraft.

Swecos granskning visar att strategiska innovationsprogram även har en kunskapshöjande effekt. Smartare Elektroniksystem har stärkt kompetensen i elektronikindustrins värdekedjor och bidragit till att utveckla nya läromedel för grundskolan, vilket underlättar på framtidens arbetsmarknad. Investeringar i innovation är en lönsam affär för Sverige AB.

För närvarande pågår arbetet med framtidens innovationsprogram. Hittills har regeringen utlovat max fem nya program. I grunden är det positivt att regeringen vill bygga vidare på ett vinnande koncept. Problemet är att satsningen är på tok för liten.

Totalt har 98 konsortier ansökt om att bilda nya program och 23 har sållats ut i en andra omgång. I slutet av februari 2024 ska de få besked. Merparten kommer att ha engagerat sig förgäves. Samtidigt väljer andra stater att storsatsa på innovation och smart elektronik. Sverige riskerar att tappa sin topplacering i innovationsracet.

Här borde ett ökat engagemang för forskning och utveckling vara den naturliga reaktionen från makthavare. Istället har ansvariga myndigheter meddelat att det kan bli aktuellt med ytterligare strategiska innovationsprogram först under 2027, ett år efter kommande riksdagsval. Det betyder att frågan skjuts till nästa regering.

Budskapet från forskarna och industrin är glasklart: satsningarna behövs idag. Sällan har det funnits en bättre tidpunkt att främja modern elektronik, nya jobbtillfällen, robusta företag och ökad svensk export.

En hög utvecklingstakt i näringsliv och akademi kan både bromsa fallet i en nedåtvändande konjunktur och leverera de nya lösningar för försvaret och klimatet som regeringen efterfrågar. Det är en investering som ger flerfaldig utdelning. Vi uppmanar regeringen att möjliggöra fler strategiska innovationsprogram – den här mandatperioden.

Anna Wibom
programchef, Smartare elektroniksystem
Carl-Mikael Zetterling
professor, KTH
Christina Hugosson
konsult, Effic
Fredrik Tillman
Research Manager, Ericsson
Jan Knutsson
Global Manager Research & Development, Epiroc
Jerker Delsing
professor, LTU och vice president, Inside Industry Association
Maria Månsson
biträdande programchef, Smartare elektroniksystem
Mikael Joki
vd, EEPAB
Olle Hulteman
styrelseordförande, Inission och Smartare Elektroniksystem
Patrik Sandgren
näringspolitisk expert, Teknikföretagen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.