Stora Elektronikdagen med SUMMIT

Varmt välkommen till vår årliga konferens den 12 september på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Tema i år är ”hur kan vi stärka elektronikframställningen i Sverige”, som är strategiskt viktigt för att behålla kompetens och konkurrenskraft.

Vi kommer därtill att visa upp en rad pågående och avslutade FoI-projekt inom Smartare Elektroniksystem, som visar er vad de åstadkommit.

Som ett led i programmets satsning på att hjälpa svenska företag till internationella samarbeten, kommer vi också att ha ett stort internationellt deltagande från organisationer som motsvarar Smartare Elektroniksystem i enskilda länder och på EU-gemensam nivå.

På programmet:

 • Aktuellt om Smartare Elektroniksystem
 • Innovativa projekt – ny teknik som inspirerar presenteras
  – här bjuder vi på en kavalkad med flera projekt, som ni även får tillfälle att titta närmare på under dagen (miniutställning)
 • Elektronikproduktion i Sverige – i Världsklass.
  Har vi en strategisk position? Hur stärker vi våra förutsättningar i global konkurrens?
  – Mycronic, NCAB Group, Eskilstuna Elektronikpartner och Inission ger oss sin syn på strategiska satsningar framåt.
 • Internationella möjligheter till samarbeten och projektfinansiering
  – talare från Vinnova samt internationella talespersoner från EU-programmen ECSEL, Eureka, Euripides. (på eng)

Välkommen till en givande dag!

Dag: 12 september
Tid: 10.00 – 17.00, kaffe kl 9.30
Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm