Pressmeddelande
19 maj, 2014

VINNOVA sa JA till vårt innovationsprogram Smartare Elektroniksystem

Elektroniska komponenter och system finns i snart sagt allt, från stegräknare till vattenkraftverk, och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort. Därför har teknikområdet utsetts till nytt strategiskt innovationsområde för Sverige.

Läs mer i vår pressrelease från 2014-05-20