Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Utlysningar hos oss

Vi på Smartare Elektroniksystem genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier.
Så söker du finansiering
Ta del av information om hur du går tillväga för att söka till våra utlysningar.
Se så söker du

Forsknings- och innovationsprojekt våren 2024

Vår nya utlysning är nu öppen. Den erbjuder finansiering av forsknings- och innovationsprojekt som genom samverkan utvecklar nyskapande lösningar som leder till ökad kunskap och konkurrenskraft inom Inbyggda intelligenta system.

Öppningsdatum: 16 januari 2024
Sista ansökningsdag: 12 mars 2024 kl. 14.00
Datum för beslut: 22 maj 2024
Datum för tidigaste projektstart: 1 juli 2024
Datum för senaste projektstart: 1 september 2024

För aktuella uppgifter se Vinnovas webbsida.

Preliminär budget för utlysningen är 23,4 miljoner kronor.

Bidrag till projektet:
Maximalt 4 miljoner kronor och högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Bidrag till deltagare: Maximalt 2,5 miljoner kronor per projektpart.

Projekttid: Maximalt 24 månader.

Genomförbarhetsstudier 2023

Det här erbjudandet riktar sig till genomförbarhetsstudier inför större forsknings- och innovationsprojekt som förväntas resultera i smartare elektroniksystem inom något av de områden där Sverige har spetskompetens.
Öppningsdatum: 12 juni 2023
Sista ansökningsdag: 14 september 2023 kl. 14.00
Datum för beslut: 8 november 2023
Datum för projektstart: Tidigast 13 november 2023

För aktuella uppgifter se Vinnovas webbsida

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Anna Wibom
programchef Smartare elektroniksystem
[email protected]

Utlysning Forsknings- och innovationsprojekt våren 2023

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.
Öppningsdatum: 16 januari 2023
Sista ansökningsdag: 14 mars 2023 kl. 14.00
Datum för beslut: 25 maj 2023
Datum för projektstart: Tidigast 3 juli 2023

Frukostseminarium
Den 26:e Januari informerar vi om FoI utlysning 2023 och andra likande utlysningar för elektronik relaterade projekt på ett samordnat frukostseminarium i Göteborg ihop med Vinnova. Seminariet sänds också live på digital plattform.

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Anna Wibom
programchef Smartare elektroniksystem
[email protected]

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.