Utmaning 1:

Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna

• Kunskapsöverföring
• Större samverkan mellan aktörer i hela
värdekedjan
• Forskning
• Teknikutveckling
• Tillverkare
• Distribution
• Stora och SMF

  • Ställer nya krav på:

• Överblick
• Beställarkompetens
• Kommunikation
• Kommersialisering

 

Utmaning 2:

Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
• Mikro- & nanoelektronik
• Tryckt elektronik
• Kraftelektronik
• Fotonik
• Antenn, mikrovåg- och terahertz
• Sensorer
• Inbyggda system
• Byggsätt
• Tillförlitlighet
• Avancerad produktionsteknik

Utmaning 3:

Skapa säkrare kompetensförsörjning

• Få sökanden till tekniska utbildningsnivåer
• Koppla samman utbildnings innehåll och industriella behov
• Behålla kvalificerad arbetskraft i Sverige