Styrelsen

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande
Olle Hulteberg, Inission
Patrik Sandgren, Teknikföretagen, huvudmans representant
Tommy H. Noaksson, ABB
Monica Ringvik, RISE
Christina Hugosson, EFFIC
Mikael Joki, EEPAB
Rickard Åström, Data Ductus
Maria Linnér, Holmbergs
Maria Månsson, Prevas
prof. Carl-Mikael Zetterling, KTH
prof. Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet
Thorbjörn Ebefors, tf. Programchef

adj. Styrelsemedlemmar utan rösträtt:

Per Henriksson, ordf Valberedningen Elektroniktidningen
Staffan Nyström, Vinnova, myndighets representant
Mark Smith, programkontor
Susanne Johansson, programkontor

Programkontor

Thorbjörn Ebefors, Biträdande programchef
Thorbjorn.Ebefors@smartareelektroniksystem.se

Mark Smith, Projektledare Kompetensförsörjning och Utbildning
mark.smith@smartareelektroniksystem.se

Susanne Johansson, Kommunikatör
susanne.johansson@smartareelektroniksystem.se

Programråden

Det finns tre programråd, som vart och ett svarar mot de tre huvudutmaningar som är i fokus för Smartare Elektroniksystem.
Råden föreslår aktiviteter och insatser. Styrelsen är beslutande. I råden sitter yrkespersoner från branschen, som vill påverka och medverka i arbetet inom respektive råds område. Varje råd leds av personer från styrelsen samt programkontoret: Varje råd leds av en styrelserepresentant och en representant från programkontoret. De som vill delta i råden är varmt välkomna att kontakta de ansvariga för råden.

Värdekedja

Maria Månsson, Prevas
Susanne Johansson, Programkontoret

Spetsområden

Jerker Delsing, LTU
Thorbjörn Ebefors, Programkontoret

Kompetensförsörjning

Carl-Mikael ”Bellman” Zetterling
Mark Smith,Programkontoret

Internationella samarbeten

Från och med 2018 ökade programmet fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium. Vi bygger nätverk med organisationer som liknar Smartare Elektroniksystem i andra länder och hjälper svensk företag hitta internationella samarbetspartners.

Huvudansvarig är tf. programchef Thorbjörn Ebefors.

Agendan

Forsknings- och innovationsagendan Smartare elektroniksystem som ligger till grund för programmet presenterades under hösten 2013.

Agenda 2.0 är under framtagning av följande arbetsgrupp:

Thorbjörn Ebefors
Maria Månsson
Jerker Delsing
Patrik Sandgren
Olle Hulteberg
Sjoerd Haasl, RISE extern projektledare

Valberedning

Programmet vill vara relevant för alla behovsägare och samtidigt vara öppet för nya krafter att engagera sig. För att säkerställa detta har programmet utsett en valberedning med en oberoende ordförande, Per Henriksson, Elektroniktidningen
Övriga i valberedningen är Olle Hulteberg, Leif Ljungqvist, Jerker Delsing och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Kontakt:
Per Henriksson, Elektroniktidningen

per@etn.se

Valberedningens uppdrag och process för val av styrelseledamöter, ladda ner dokument i Word