Styrelsen

Olle Hulteberg, ordförande
Patrik Sandgren, Teknikföretagen, huvudmans representant
Monica Ringvik, RISE
Christina Hugosson, EFFIC
Mikael Joki, EEPAB
Maria Linnér, Holmbergs Digital Safety AB
Maria Månsson, Konsult
prof. Carl-Mikael Zetterling, KTH
prof. Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet
Lena Eliasson, SAAB AB
Fredrik Tillman, Ericsson
Jan Knutsson, Epiroc

adj. Styrelsemedlemmar utan rösträtt:

Per Henricsson, ordf Valberedningen Elektroniktidningen
Staffan Nyström, Vinnova, myndighets representant
Anna Wibom, programchef
Mark Smith, programkontor
Susanne Johansson, programkontor

Programkontor

Anna Wibom, programchef
anna.wibom@smartareelektroniksystem.se

Maria Månsson, biträdande programchef
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Mark Smith, projektledare Kompetensförsörjning och Utbildning
mark.smith@smartareelektroniksystem.se

Susanne Johansson, kommunikatör
susanne.johansson@smartareelektroniksystem.se

Programråden

Det finns tre programråd, som vart och ett svarar mot de tre huvudutmaningar som är i fokus för Smartare Elektroniksystem.
Råden föreslår aktiviteter och insatser. Styrelsen är beslutande. I råden sitter yrkespersoner från branschen, som vill påverka och medverka i arbetet inom respektive råds område. Varje råd leds av personer från styrelsen samt programkontoret: Varje råd leds av en styrelserepresentant och en representant från programkontoret. De som vill delta i råden är varmt välkomna att kontakta de ansvariga för råden.

Värdekedja

Maria Månsson
Susanne Johansson

Spetsområden

Jerker Delsing

Kompetensförsörjning

Carl-Mikael ”Bellman” Zetterling
Mark Smith

Internationella samarbeten

Från och med 2018 ökade programmet fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium. Vi bygger nätverk med organisationer som liknar Smartare Elektroniksystem i andra länder och hjälper svensk företag hitta internationella samarbetspartners.

Huvudansvarig är Anna Wibom.

Agendan

Forsknings- och innovationsagendan Smartare elektroniksystem som ligger till grund för programmet presenterades under hösten 2013.

Agenda 2.0 är under framtagning av följande styrgrupp:

Maria Månsson
Jerker Delsing
Patrik Sandgren
Olle Hulteberg
Helen Wiberg, RISE extern projektledare, kontaktuppgifter

Valberedning

Programmet vill vara relevant för alla behovsägare och samtidigt vara öppet för nya krafter att engagera sig. För att säkerställa detta har programmet utsett en valberedning med en oberoende ordförande, Per Henricsson, Elektroniktidningen
Övriga i valberedningen är Olle Hulteberg, Leif Ljungqvist, Jerker Delsing och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Kontakt:
Per Henricsson, Elektroniktidningen

per@etn.se