Tips om alternativa utlysningar

Nationella utlysningar

______________________________________________________________________

Elektronik, mjukvara och kommunikation – FFI:

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation. Sista ansökningsdag 10 december 2019.

Länk till utlysningen på Vinnovas portal

Starta er AI-resa:

Är ni ett företag med bra potential för att använda er av artificiell intelligens, och som därför vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom området? Då är det här utlysningen för er. Sista ansökningsdag 29 januari 2020.

Länk till utlysningen på Vinnovas portal

EU utlysningar

______________________________________________________________________

Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process. Samarbete mellan minst två företag i olika länder krävs

Läs mer

2020 EURIPIDES² / PENTA SYNCHRONISED CALL

After the success of the 2019 joint initiative, two EUREKA-funded Clusters dedicated to collaborative industrial innovation –EURIPIDES² and PENTA –are joining forces again to launch a new 2020 synchronised Call.

Deadlines: Project outline Feb. 28, 2020 (feedback to proposers Apr. 9, 2020). Full project proposal May 20, 2020

 

PENTA targets transnational innovation supporting National priorities in micro and nanoelectronics enabled systems and applications. EURIPIDES² focuses on smart electronic systems and smart systems integration from components to systems.

CALL FOCUS

The three European industry associations – AENEASARTEMIS-IA and EPoSS – representing large companies, SMEs, universities and research institutes from across the entire Electronic Components and Systems (ECS) value chain have joined together to produce a common Strategic Research Agenda (SRA) 2019. This common framework for Research, Development and Innovation (R&D&I) identifies 10 chapters which addresses the 5 essential capabilities required to meet the 5 key application needs, and the 11th chapter addressing the long-term vision.

 This ECS-SRA drives the PENTA & EURIPIDES² programmes in the following focus areas:  

PENTA and EURIPIDES²  seek to support the creation of partnerships along the Electronics Components and Systems value chain, enabling the transition from research to commercial exploitation (TRL 2-8).

19 EUREKA member/partner/associated countries (Belgium, Czech Republic, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, Norway, Monaco, Poland, Romania, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey) have given their approval of this new program dedicated to smart electronic systems..

EURIPIDES focus:

 • Smart Electronic Systems
 • Smart Systems Integration from components to systems: heterogeneous, physical and functional integration, consideration of thermal, mechanical, electrical, optical, electromagnetic compatibility and reliability characteristics, packaging and interconnection, testing, validation and industrialisation
 • Integrated Micro- and Nano systems
 • Industrialization and manufacturability of systems, integration of hardware, software and energy storage

Application areas:

 • Transport & Mobility
 • Electric mobility
 • Autonomous transport
 • Health & well-being
 • Manufacturing / Factory Automation
 • Digital industry
 • Telecom and interconnection system
 • Energy
 • Aerospace
 • Smart Systems for the Environment
 • IoT
 • Wearables

PENTA/ EURIPIDES² SYNCHRONISED 2020 CALL CALENDAR

PO = Project Outline

The PO gives a short overview of a project, mainly to describe the project goals, innovation, targeted business impact and consortium. Project Outlines are positively evaluated are invited for the second stage

FPP = Full Project Proposal

The FPP describes the project plan and how the project will be executed and managed. Approved FPPs will receive the PENTA and/or EURIPIDES² label.

För svenska intressenter finns mer information på Vinnovas hemsida: https://www.vinnova.se/m/eureka/kluster/

 

 1. Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium under nätverksdagar och matchmaking events (tex EFECS i November eller ECS Brokerage days i Januari) eller via EUs ECS collaboration tool
 2. Skicka en skiss på projektansökan (PO – Project Outline) till klustret och till Vinnovas kontaktperson för det relevanta klustret.
 3. Klustret och Vinnova utvärderar ansökan.
 4. Fullständiga projektansökan (FPP – Full Project Proposal) skickas till klustret. Observera att du inte får påbörja projektet innan ansökan lämnas in och den har blivit godkänd.
 5. Klustret och Vinnova utvärderar ansökan. De projekt som bedöms positivt får en EUREKA Label.
 6. Skicka in en svensk ansökan om finansiering till Vinnova. Det svenska konsortiet intervjuas på Vinnova.
 7. Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Projektstart när minst två länder har beviljat finansiering

Vinnovas villkor och mallar inför ansökan till EUREKA-EUROPIDES2/PENTA synkade utlysning

www.vinnova.se/contentassets/cbb1d7bc2bfa48f0a233d44269712dd7/mall-svensk-projektsammanfattning.docx