Tips om alternativa utlysningar

Nationella utlysningar

______________________________________________________________________

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation

Länk till utlysningen på Vinnovas portal

Planerad till september 2019

Vinnovas program Innovativa startups. Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens?

Ansök här

Öpnar 25 juni och sista ansökningsdag 27 aug 2019

Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt. riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt

Läs mer och ansök på vinnova.se

Sista ansökningsdag 19 aug 2019

EU utlysningar

______________________________________________________________________

Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process. Samarbete mellan minst två företag i olika länder krävs

Läs mer