Tips om alternativa utlysningar

Nationella utlysningar

______________________________________________________________________

EU utlysningar

______________________________________________________________________

Små-medelstora företag kan också söka support för internationella aktiviteter från exvis

För intressenter av internationella samverkansprojekt inom smartare elektroniksystemområdet tipsar vi också om följande relevanta EU H2020 utlysningar under våren 2019:

Deadline: 28 Mars 2019, IA: 30 M€

Deadline: 28 Mars 2019, IA: 30 M€, RIA: 45 M€, CSA: 1,5 M€

Deadline: 28 Mars 2019, RIA: 30 M€

Deadline: 28 Mars 2019, IA: 28 M€, RIA: 20 M€, CSA: 2 M€

Deadline: 2 April 2019, IA: 48 M€ (8 M€ per project), CSA: 1M€

  • Area 1: Cyber-physical and embedded systems
  • Area 2: Low energy computing, powering CPS and IoT
  • Area 3: Flexible an Wearable Electronics
  • Area 4: Digital Innovation hubs in underrepresented regions

Deadline: 24 April 2019, RIA: 35 M€

Deadline: 24 April 2019, IA: 20 M€

Deadline: 25 April 2019, RIA: 8 M€

Deadline: 25 April 2019, IA: 30 M€

Deadline: 25 April 2019, IA: 35 M€

Deadline (2-stegs): Fas-2 3 September 2019, IA: 20 M€