Tips om alternativa utlysningar

Nationella utlysningar

______________________________________________________________________

Elektronik, mjukvara och kommunikation – FFI:

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation. Planerad till september 2019

Länk till utlysningen på Vinnovas portal

Digital säkerhet och tillförlitlighet:

Genomförbarhetsstudier inom områdena digital säkerhet och digital infrastruktur. Studierna ska analysera framtida projekts styrkor, svagheter, möjligheter och hinder samt identifiera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

Länk till utlysningen på Vinnovas portal

 

EU utlysningar

______________________________________________________________________

Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process. Samarbete mellan minst två företag i olika länder krävs

Läs mer