Tips om alternativa utlysningar

Nationella utlysningar

______________________________________________________________________

Vinnovas program Digital säkerhet och infrastruktur har just nu två öppna utlysningar

Genomförbarhetsstudier som förberedelse inför internationella ansökningar

Sista ansökningsdag 17 maj

Samt: Innovationsprojekt med fokus på digital säkerhet och tillförlitlighet. Målet med projektet ska vara att skapa prototyper inom teknikområdena digital identitet respektive blockkedjor och som kan demonstreras inom projekttiden.

Sista ansökningsdag 17 maj

EU utlysningar

______________________________________________________________________

Små-medelstora företag kan också söka support för internationella aktiviteter från exvis

För intressenter av internationella samverkansprojekt inom smartare elektroniksystemområdet tipsar vi också om följande relevanta EU H2020 utlysningar under våren 2019:

Deadline: 24 April 2019, RIA: 35 M€

Deadline: 24 April 2019, IA: 20 M€

Deadline: 25 April 2019, RIA: 8 M€

Deadline: 25 April 2019, IA: 30 M€

Deadline: 25 April 2019, IA: 35 M€

Deadline (2-stegs): Fas-2 3 September 2019, IA: 20 M€