Tidigare utlysningar

Här kan ni läsa mer om våra tidigare utlysningar.

Utlysningen som stängde 12 mars 2020

Smartare Elektroniksystem: Utlysning Forsknings- och innovationsprojekt 2020

Utlysningen riktade sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom något av dessa applikationsområden: Lågenergiförbrukande, energioptimerande eller självförsörjande elektroniksystem, inbyggda system med inbyggd intelligens eller tillförlitlig robust elektronik. Projekten skulle ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kunde också delta.

Intresset för denna utlysning var stort, totalt kom det in 53 ansökningar som tillsammans söker 124 Mkr i bidrag. Det stora intresset gör att konkurrensen kommer att vara hårdare än tidigare år. Den här gången är den preliminära budgeten för utlysningen 18 Mkr.

Mer information finns på Vinnovas hemsida.

Utlysningen som stängde 3 september 2019

Utlysningen riktade sig till Genomförbarhetsstudier och Verifieringsprojekt där man kunde söka bidrag upp till 400 000 kronor per projekt.

Totalt inkom 34 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 9,7 MSEK.

10 projekt kunde beviljas och mer information finns via menyn “Beviljade projekt” ovan Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida.

Utlysningen som stängde 14 mars 2019

I den aktuella utlysningen var det möjligt att söka upp till 4 miljoner kr i bidrag för forsknings- och innovationsprojekt som avser forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden.

Totalt inkom 31 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 79 MSEK.

Utlysningen som stängde 6 september 2018

Utlysningen riktade sig till Genomförbarhetsstudier och Verifieringsprojekt där man kunde söka bidrag upp till 400 000 kronor per projekt.

Totalt inkom 24 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 8 MSEK.

9 projekt kunde beviljas och mer information finns via menyn “Beviljade projekt” ovan Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida

 

Utlysningen som stängde 8 mars 2018

I den aktuella utlysningen var det möjligt att söka upp till 4 miljoner kr i bidrag för forsknings- och innovationsprojekt som som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem..

Totalt inkom 47 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 131,7 MSEK.

20 projekt kunde beviljas och mer information finns via menyn “Beviljade projekt” ovan Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida


Utlysningen som stängde 24 augusti 2017

Utlysningen riktade sig till Genomförbarhetsstudier och Verifieringsprojekt där man kunde söka bidrag upp till 400 000 kronor per projekt.

Totalt inkom 28 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 8,9 MSEK

14 projekt kunde beviljas och mer information finns via menyn “Beviljade projekt” ovan Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida


Utlysningen som stängde 8 mars 2017

I den aktuella utlysningen var det möjligt att söka upp till 4 miljoner kr i bidrag för forsknings- och innovationsprojekt som som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Totalt inkom 67 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 178,8 MSEK. Mer information om beviljade projekt finns via menyn ovan “Beviljade projekt” Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida


Utlysningen som stängde 1 september 2016

Utlysningen riktade sig till Genomförbarhetsstudier och Verifieringsprojekt där man kunde söka bidrag upp till 400 000 kronor per projekt.

Totalt inkom 37 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 11,7 MSEK

18 projekt kunde beviljas och mer information finns via menyn “Beviljade projekt” ovan Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida


Utlysningen som stängde 3 mars 2016

I den aktuella utlysningen var det möjligt att söka upp till 4 miljoner kr i bidrag för forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på att utveckla och ny kunskap eller förbättrade teknologier eller produkter.

Totalt inkom 38 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 93 MSEK. Mer information om beviljade projekt finns via menyn ovan “Beviljade projekt” Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida


Utlysningen som stängde 1 september 2015

Utlysningen riktade sig till Genomförbarhetsstudier och Verifieringsprojekt där man kunde söka bidrag upp till 300 000 kronor per projekt.

Totalt inkom 15 projektansökningar som tillsammans sökte bidrag på 4,2 MSEK

Beviljade projekt finns på Vinnovas hemsida


Utlysning öppen från den 15 januari 2015 – stänger den 3 resp. den 10 mars.

Utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svenska spetsområden inom smartare elektroniksystem. Inom utlysningen finansieras två typer av projekt:

– Kompetensnav som fungerar som nätverksprojekt inom smartare elektroniksystem
– Forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på att utveckla ny kunskap eller förbättrade teknologier eller produkter.

Info via webb-TV: Den 20 jan gjorde Vinnova en webbsändning med information om utlysningarna inom Smartare Elektroniksystem och de övriga strategiska innovationsprogrammen. Sändningen kan även ses i efterhand.

Det går att läsa mer om programmets kompetensnav här eller på Vinnovas hemsida

För beviljade projekt inom utlysningen för FoI-projekt Läs mer här ›››
eller på Vinnovas hemsida


Utlysning öppen till 22 sep 2014 – en möjlighet för Ditt företag/verksamhet!

Nu har arbetet igång på allvar inom det Strategiska Innovationsprogrammet för Elektroniska komponenter och system.

En första liten utlysning för ansökningar och riktar sig till projekt där huvudmålet är att lyfta en

produkt/produktidé mot marknad. Projekten karakteriseras av att det finns:

– Projektpartner som kompletterar varandra inom aktuell värdekedja
– En dokumenterad efterfrågan av produkten i fokus
– En tydlig hypotes om hur produkten ska kommersialiseras
– En tydlig koppling till (minst en av) innovationsprocessens tre viktigaste utmaningar, dvs spetskompetens, värdekedja och kompetensförsörjning

Det handlar om kortare projekt som kan få upp till 1 milj kr. I ansökan ska den totala kostnaden för projektet framgå och beskrivas. VINNOVAs bidrag kan uppgå till högst 50% av de stödberättigande kostnaderna för projektet som helhet, dock högst 1 miljon kronor per projekt.

Sista ansökningsdag: 22 september 2014

Preliminärt datum för beslut: 15 november 2014
Tidigast datum för projektstart: 15 november 2014
Senast datum för projektstart: 1 december 2014

Resultatet i utlysningen och en kort presentation av beviljade projekt finns under beviljade projekt i menyn ovan och på Vinnovas hemsida