Hur söker man stöd? – Film

I dessa två filmer presenterar vi kort Smartare Elektroniksystem, hur du gör för att söka finansiering och vad vi kan göra för att hjälpa dig.

Här finns stödfinansiering för innovationsprojekt

Så har ansöker du om stöd