Aktuella utlysningar

Just nu har vi inga utlysningar.

Se tips om andra utlysningar här.

Avslutade utlysningar

Genomförbarhetsstudier 2021

Smartare elektroniksystems årliga utlysning för projekt av förstudietyp öppnade måndag 7 junioch publiceras då på Vinnovas hemsida. Genomförbarhetsstudier är korta projekt där man undersöker förutsättningar för framtida större forsknings- och innovationsprojekt (FoI). Utlysningen är bredare än programmets dito för FoI-projekt som är öppen jan-mar varje år men vårt programkontor hjälper beviljade projekt att hitta lämpliga utlysningar och samarbetspartners för eventuella fortsättningsprojekt.

Utlysningen stängde 3 september.

Till utlysningen på Vinnovas sida

Forsknings- och innovationsprojekt 2021

I utlysningen för forsknings- och innovationsprojekt som stängde 11 mars 2021 beviljades 10 av de totalt 35 ansökningar som skickades in. Totalt ansökte de 35 projekten om knappt 98 miljoner kr och de 10 beviljade projekten får dela på 30,7 miljoner kronor. Projekten ska starta 1 juli – 1 september och förväntas därefter slutföras inom 24 månader.
Läs mer om de beviljade projekten här.

Genomförbarhetsstudier 2020

Genomförbarhetsstudier kan sökas av en enskild aktör, dock måste minst ett företag ingå. Projekten förväntas vara korta och leda till större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.

Läs om de beviljade projekten här.


Forsknings- och Innovationsprojekt  2020

I utlysningen för Forsknings- och Innovationsprojekt som stängde den 12 mars 2020 beviljades 9 projekt av de totalt 53 ansökningar som inkom. De 9 projekten delar på 24,1 miljoner kr i bidrag.

Läs om de beviljade projekten här.

Bläddra längst ner på denna sida för att se tidigare utlysningar och beviljade projekt.

Om våra utlysningar

Generellt sett gäller att:
Utlysning för Genomförbarhetsstudier stänger i slutet av augusti/början av september. Utlysning för Innovations- och Utvecklingsprojekt stänger i början av mars. Besked i utlysning för genomförbarhetsstudier ska lämnas så att projekten kan starta senast 1 november. Avsikten är att de som önskar ska kunna slutföra en genomförbarhetsstudie och baserat på dessa resultat ansöka om en större projektfortsättning i nästkommande utlysning.

Har du frågor om eller vill ha hjälp med ansökan kontakta vår programchef Magnus Svensson, 070 696 36 17

Mer information om tidigare utlysningar och om beviljade projekt hittar du i ”Bilaga 2”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa våra utlysningar.

Hur söker man stöd? – Se våra filmer

I filmerna presenterar vi Smartare Elektroniksystem, hur du gör för att söka finansiering och vad vi kan göra för att hjälpa dig.
Här finns stödfinansiering att hämta för innovationsprojekt.

Läs om tidigare utlysningar & beviljade projekt

I PDF:en ”Avslutade utlysningar & beviljade projekt” finns en sammanställning av alla utlysningar och beviljade projekt som Smartare Elektroniksystem har haft mellan 2014-2019.

Beviljade projekt per år 2014-2020