Utlysningar

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier.

Aktuellt:

13 jan öppnade vår utlysning Forsknings- och innovationsprojekt 2020

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom något av dessa applikationsområden: Lågenergiförbrukande, energioptimerande eller självförsörjande elektroniksystem, inbyggda system med inbyggd intelligens eller tillförlitlig robust elektronik. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Sista ansökningsdag 12 mars 2020

Hitta all information om utlysningen här och ansök på vinnova.se

 

Generellt sett gäller att:
Utlysning för genomförbarhetsstudier stänger i slutet av augusti/början av september. Utlysning för Innovations- och Utvecklingsprojekt stänger i början av mars. Besked i utlysning för genomförbarhetsstudier ska lämnas så att projekten kan starta senast 1 november. Avsikten är att de som önskar ska kunna slutföra en genomförbarhetsstudie och baserat på dessa resultat ansöka om en större projektfortsättning i nästkommande utlysning.

Har du frågor om eller vill ha hjälp med ansökan kontakta vår programchef Magnus Svensson, 070 696 36 17

Mer information om tidigare utlysningar finns i menyn till vänster och om beviljade projekt i menyn ovan.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, så missar du inte kommande utlysning.