Aktuella utlysningar

 

Utlysning Forsknings- och innovationsprojekt våren 2023 – ANSÖKNING STÄNGD

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.


Frukostseminarium
Den 26:e Januari informerar vi om FoI utlysning 2023 och andra likande utlysningar för elektronik relaterade projekt på ett samordnat frukostseminarium i Göteborg ihop med Vinnova. Seminariet sänds också live på digital plattform. Läs merÖppningsdatum:
16 januari 2023
Sista ansökningsdag: 14 mars 2023 kl. 14.00
Datum för beslut: 25 maj 2023
Datum för projektstart: Tidigast 3 juli 2023

För aktuella uppgifter se Vinnovas webbsida

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Anna Wibom
programchef Smartare elektroniksystem
anna.wibom@smartareelektroniksystem.se

Avslutade utlysningar

Genomförbarhetsstudier 2022

I utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde 7 september 2022 beviljades 10 av de totalt 20 ansökningar som lämnades in. Totalt sökte de 20 projekten om 8,1 miljoner kronor i bidrag och de 10 beviljade projekten får dela på 4 286 493 kronor. Projekten startar under första veckan i november och ska avslutas inom åtta månader (senast 30 juni 2023).
Läs mer på Vinnovas webbsida om denna utlysning 

Forsknings- och Innovationsprojekt  2022

I utlysningen för forsknings- och Innovationsprojekt som stängde 15 mars 2022 beviljades 10 av 38 ansökningar som skickats in. Totalt ansökte de 38 projekten om 100,1 miljoner kronor och de beviljade projekten delar på 31,6 miljoner kronor i bidrag.
Läs mer om de beviljade projekten här.

17 januari 2022 öppnade Smartare elektroniksystems utlysning för Forsknings- och innovationsprojekt.

Vi vill se samarbetsprojekt som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet.

Utlysningen stängde 15 mars.
Läs mer: Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2022 | Vinnova

Genomförbarhetsstudier 2021

I utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde 1 september 2021 beviljades 11 av de totalt 32 ansökningar som lämnades in. Totalt sökte de 32 projekten om 10,5 miljoner kronor i bidrag och de 11 beviljade projekten får dela på 3 995 000 kronor. Projekten startar under november och ska avslutas inom åtta månader.
Läs mer om projekten här.


Forsknings- och Innovationsprojekt  2021

I utlysningen för forsknings- och innovationsprojekt som stängde 11 mars 2021 beviljades 10 av de totalt 35 ansökningar som skickades in. Totalt ansökte de 35 projekten om knappt 98 miljoner kr och de 10 beviljade projekten får dela på 30,7 miljoner kronor. Projekten ska starta 1 juli – 1 september och förväntas därefter slutföras inom 24 månader.
Läs mer om de beviljade projekten här.

Genomförbarhetsstudier 2020

I utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde 8 september 2020 beviljades 15 av de totalt 42 ansökningar som lämnades in. De 15 beviljade projekten delar på 4 989 000 kronor i bidrag. Totalt ansökte de 42 projekten om drygt 11 miljoner kronor i bidrag.

Läs om de beviljade projekten här.


Forsknings- och Innovationsprojekt  2020

I utlysningen för Forsknings- och Innovationsprojekt som stängde den 12 mars 2020 beviljades 9 projekt av de totalt 53 ansökningar som inkom. De 9 projekten delar på 24,1 miljoner kr i bidrag.

Läs om de beviljade projekten här.

Bläddra längst ner på denna sida för att se tidigare utlysningar och beviljade projekt.

Om våra utlysningar

Generellt sett gäller att:
Utlysning för Genomförbarhetsstudier stänger i slutet av augusti/början av september. Utlysning för Innovations- och Utvecklingsprojekt stänger i början av mars. Besked i utlysning för genomförbarhetsstudier ska lämnas så att projekten kan starta senast 1 november. Avsikten är att de som önskar ska kunna slutföra en genomförbarhetsstudie och baserat på dessa resultat ansöka om en större projektfortsättning i nästkommande utlysning.

Har du frågor om eller vill ha hjälp med ansökan kontakta vår programchef Magnus Svensson, 070 696 36 17

Mer information om tidigare utlysningar och om beviljade projekt hittar du i ”Bilaga 2”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa våra utlysningar.

Hur söker man stöd? – Se våra filmer

I filmerna presenterar vi Smartare Elektroniksystem, hur du gör för att söka finansiering och vad vi kan göra för att hjälpa dig.
Här finns stödfinansiering att hämta för innovationsprojekt.

Läs om tidigare utlysningar & beviljade projekt

I PDF:en ”Avslutade utlysningar & beviljade projekt” finns en sammanställning av alla utlysningar och beviljade projekt som Smartare Elektroniksystem har haft mellan 2014-2019.

Beviljade projekt per år 2014-2022