Utlysningar

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier.

Generellt sett gäller att:
Utlysning för genomförbarhetsstudier stänger i slutet av augusti/början av september. Utlysning för Forsknings och innovationsprojekt stänger i början av mars. Besked i utlysning för genomförbarhetsstudier ska lämnas så att projekten kan starta senast 1 november. Avsikten är att de som önskar ska kunna sluftöra en genomförbarhetsstudie och baserat på dessa resultat ansöka om fortsättning i nästkommande utlysning för FoI-projekt.

Aktuell utlysning: Öppen 14 januari – 14 mars

Utlysningen avser forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Projekten förväntas resultera i att ny kunskap tas fram som kan nyttiggöras i nya förbättrade produkter eller processer genom ny, alternativt stärkt, samverkan mellan företag, offentlig verksamhet, universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

De inkomna projektförslagen förväntas ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaning/problem inom ett relevant tillämpningsområde och visa på en koppling och samverkan mellan ingående aktörer inom en sammanhängande värdekedja. Programmets spetsområden är:

– Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
– Fotonik
– Sensorer
– Inbyggda system
– Mikro- och nanoelektronik
– Tryckt elektronik
– Kraftelektronik
– Byggsätt
– Tillförlitlighet
– Avancerad produktionsteknik

Sista ansökningsdag: 14 mars 2019 kl. 14.00
Datum för beslut: 30 maj 2019
Datum för tidigaste projektstart: 1 juli 2019
Datum för senaste projektstart: 1 september 2019

Bidrag till projektet: Högst 4 miljoner kronor och maximalt 50
procent av projektets totala stödberättigande kostnader.
Bidrag till deltagare: Maximalt 2,5 miljoner kronor per projektpart.
Projekttid: Maximalt 24 månader

Preliminär budget för utlysningen är 34 Mkr

Fullständig utlysningstext, mall för projektbeskrivning och information om hur du ansöker finns på Vinnovas websidor

Har du frågor om eller vill ha hjälp med ansökan kontakta vår programchef Magnus Svensson, 070 696 36 17

Mer information om tidigare utlysningar finns i menyn till vänster och om beviljade projekt i menyn ovan.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, så missar du inte kommande utlysning.