CPSE labs
Tips
26 april, 2016

Utlysning – innovationsprojekt inom smarta system

Inom EUs initiativ ”Smart Anything Everywhere” finns en del som kallas CPSE-Labs. Här kan företag söka bidragsbelopp 500 000 – 1 000 000 SEK för utvecklingsprojekt som kan pågå 9-12 månader.

Projekten ska adressera något av följande teman (1) eller tillämpningsdomäner (2)

  1. Modellbaserad utveckling, simulering, interoperabilitet samt säkerhetskritiska autonoma system
  2. Robotik och autonoma fordon, smarta städer, smart produktion samt smarta maritima transportsystem

Utlysningen öppnar 27/4 och stänger 22/6. Mer information på http://www.cpse-labs.eu/
Mall och instruktioner för ansökan finns på http://www.cpselabs.eu/downloads.php

13/5: Öppet förmiddagsmöte på KTH med mer information om CPSE.Labs och utlysningen. Vinnova kommer också att delta och ge mer information om andra finansieringsmöjligheter. Läs mer och anmäl dig här.