Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Tillbakablick 2021

2021 var året då vår ofta osynliga och dolda elektronikbransch hamnade i fokus just pga. halvledarbristen. Underleverantörernas elektronikprodukter och produktion utgör kritiska delar i hela industrins totala produktion – vilket blivit mycket tydligt under 2021, då bristen på exempelvis halvledare till fordonsindustrin tidvis stoppat produktionen av bilar och lastbilar hos både Volvo och Scania. Detta då väsentliga elektronikchips saknats som varit nödvändiga för att få fram det färdiga fordonet till slutkund.

Smartare elektroniksystem drog i våras igång en kartläggning av just den dolda svenska halvledarindustrin. Vi har identifierat över 100 svenska halvledarbolag där de som jobbar direkt med halvledare har en samlad årsomsättning 2020 på över 5 miljarder SEK och med fler än 2,200 anställda. Det är en del inom elektronikbranschen där flera nya start-up bolag tillkommer och når uppmärksamhet på olika listor som tex 33-listan. Dessutom har många av de stora svenska bolagen egna IC designavdelningar för konstruktion av exempelvis egna ASIC chip som tillverkas i utländska foundies. Dessa svenska bolag omsätter över 12 MSEK enligt en fördjupad analys vi gjort ihop med Business Swedens nya halvledarteam. Det finns också fabriker som tillverkar halvledare runt om i Sverige i olika kluster, exempelvis runt elektronikhöjden i Järfälla där världens största MEMS foundry, Silex har sitt huvudkontor, liksom II-VI (fd Finisar/Syntune) som också expanderar snabbt.

Utöver det tillkommer de bolag som inte själva tillverkar chip eller utrustning & material för chip tillverkning utan enbart designar ASICar och andra typer av halvledarkretsar som läggs ut på utländska IC-foundries för tillverkning. Dessa bolag omsätter närmare 12 MSEK på halvledarchip konstruktion, vilket föranlett oss att ihop med Teknikföretagen och RISE driva på för en nationell svensk halvledarstrategi för att minska vår sårbarhet för komponentbrist i framtiden och samtidigt skala upp den industri vi redan har till att nå ännu större internationella framgångar.

Tanken med kartläggningen av den svenska halvledarbranschen är att även skapa uppmärksamhet på högre ort och hos beslutsfattare efter det att Sverige tyvärr som ett av få EU länder inte valda att signa IPCEI deklarationen för mikroelektronik i början av 2021. Kartläggningen har lett till att näringsdepartementet har börjat visa ett lite större intresse, likaså Business Sweden, som startat upp Semiconductors by Sweden Alliance där SES programkontoret stöttar och hjälper såväl Business Swedens team som svenska bolag i deras internationaliseringsstrategier. Det har varit ett jättestort intresse, både från media och inte minst företagen. Halvledarelektroniken är också hett inom EU där EU annonserade European Chip Act (ECA) som ett svar på att för samhället säkerhetskritiska chip supply säkerställs i vårt närområde. Smartare elektroniksystems medarbetare följer noggrant ECA och de andra elektronikinitiativen samt nya industriallianserna som bildas på Europanivå för att hjälpa svenska bolag att komma med och göra korrekta strategiska val.

Media har uppmärksammat detta och Smartare elektroniksystem flertalet gånger blivit intervjuade som halvledarexperter i så väl poddar, radio, TV som i olika tidningar. 2021 var året när vi syntes inte bara i branschmedia som ETN, EiN och Evertiq utan också i morgonsofforna i SVT, SR, NyTekniks podd, TTs och OMNIs nyheter och även hos den bredare allmänheten via tidningar som bland annat DN, Aftonbladet och Computer Sweden för att nämna några. Vår ofta dolda bransch har helt plötsligt blivit synlig. På vår nya hemsida har vi nu en mediabevakning där nyheter kring relevanta saker inom smartare elektroniksystemområdet läggs upp för att stärka bilden av en frodande elektronikbransch.

Under 2021 har också EUs 9:e ramprogram Horizon Europe lanserats med en rad lanseringsevent och informationsmöten och digra tjocka utlysningsdokument där Smartare elektroniksystem har varit aktiva i bevakningen av de möjligheter detta ger för svensk industri att delta i internationella samarbeten. Nya Eureka program som Xecs och Eurostars-3 har lanserats liksom ett väldigt stort nytt elektronik partnerskapsprogram KDT – Key Digital Technologies med ~ 2 Giga Euro i budget 2021-2027 som tar över efter föregångaren ECSEL. Det ger stora möjligheter för svensk industri att nå ut bredare och delta i internationella ECS ekosystemen. 2021 beviljades rekordmånga svenska projektdeltagare medel för ECSEL projekt, där Smartare elektroniksystem varit behjälplig i såväl ansökningsfas som runt projektuppstart. Svenska projektansökningar höll så god klass i den sista ECSEL utlysningen att Vinnova nästan fördubblade den ursprungliga budgeten till 75 MSEK för svensk medfinansiering till de fem nya ECSEL projekt med 18 svenska deltagare som startade 2021. Vi förväntar oss att KDT och Xecs programmen också spelar en avgörande roll de kommande sex åren och vi har satt det svenska deltagande i dessa program som viktiga KPI:er i vår nya uppdaterade effektlogik.

För våra två årliga nationella projektutlysningar är intresset fortsatt högt där inriktningen mot projekt kring inbyggd intelligens och energioptimerade system får allt större tyngd. Den större FOI utlysningen i början av året lockade 34 projektansökningar som sökte 98 MSEK i bidrag, där Vinnova beviljade 10 projekt att dela på 31 MSEK. I årets andra utlysning Genomförbarhetsstudie beviljades 11 förstudieprojekt att dela på 4 MSEK utav de 32 inkomna ansökningarna som Vinnova bedömde. Sedan starten av SIP programmet 2014 har 585 ansökningar inkommit från 631 aktörer med en total beviljande grad på 35%. Även 2022 kommer två utlysningar att tillkännages, den första redan direkt i början av januari. Under sommaren fick vi positivt besked från Vinnova att Smartare elektroniksystem  erhållits fortsatt finansiering för 3 år framåt så att kontinuiteten i våra utlysningar kommer bestå.

Till sist: efter detta strulande elektronikbrist år 2021, vill jag önska alla inom vår bransch en riktigt God Jul och ett Gott, Nytt och ännu mycket bättre elektronikår 2022.

Thorbjörn Ebefors,
Biträdande Programchef
[email protected]

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.