SUMMIT
8 september, 2015

SUMMIT/Stora Elektronikdagen 8 september, Tekniska museet, Stockholm

Här samlades 100-talet personer med engagemang och intresse för en stärkt elektronikindustri. Programmets ordförande, Mats Odell gav en inspirerande inledning.

På förmiddagens Summit presenterades 6 av de första projekten som beviljats inom programmet och på eftermiddagen fortsatte Stora Elektronikdagen med utblickar i angränsande innovationsprogram och framåtblickande visioner.

Presentationerna från projekten:
Passiva komponenter för tryckt elektronik – Linköpings Universitet
Fiberoptisk sensormatta – Acreo
VIT-PRE – Luleå Universitet
Elektronik i svåra miljöer – Swerea Kimab