Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Sucess-case: Multifunktionella glas

Projektet studerade möjligheterna att addera funktionalitet till elektrokroma glas och koppla samman dessa med ett smart elektronikstyrsystem, vilket ska kunna integreras i byggnadsautomationssystem samt lösningar för smarta hem. Projektet kartlade också de marknadsmässiga förutsättningarna för den tänkta slutprodukten, inkluderande kommersialiseringsplan och riskanalys omfattande både tekniska och kommersiella utmaningarna.

Basen ligger i ChromoGenics unika elektrokroma folie ConverLightTM som lamineras in mellan två glasskivor och säljs som en energibesparande solskyddsprodukt. De existerande transparenta ytbeläggningarna hos folien är elektriskt ledande. Genom att arbeta med ytbeläggningarnas egenskaper och utformning, samt koppla ihop dessa med ett elektriskt styrsystem, kan nya funktioner utvecklas och integreras.

Möjligheten finns också att addera funktionalitet via integration av komponenter vid lamineringssteget av det elektrokroma glaset. I en sådan konstruktion ligger alla ingående delar i systemet väl skyddade mellan glasskivorna. Smartare elektroniksystem projektet skapar en unik möjlighet för industriparterna att mötas kring utmaningar och föra branschöverskridande diskussioner kring framtida lösningar och samarbetsmöjligheter. I projektplanen förutspås möjligheter till ett helt nytt produktutbud som kan anpassas efter kundens behov och erbjuda lösningar som inte existerar på marknaden idag. Produktapplikationer man tittar på kan till exempel vara fönster, fasader, skiljeväggar inomhus och panoramatak i fordon.

Finansiering från Smartare elektroniksystem kan hjälpa till att fram nya produkter. Våra forsknings och innovations projekt ger företag möjlighet att satsa på utvecklingsprojekt med högre risk. Kul att se ett företag som utnyttjar möjligheten inom Smartare elektroniksystem och lyckas lansera världsnyheter. Vi hoppas få se nya funktioner och lanseringar från ChromoGenics i en snar framtid.

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.